Novým rektorem UJEP bude Martin Balej

Máme velkou radost a gratulujeme

Na další čtyřleté období byl 31. 10. 2018 zvolen současný rektor doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. Ve volbě neměl protivníka. Jeho jméno se na kandidátní listině sestavené Volební komisí pro volbu kandidáta na jmenování rektorem zopakovalo celkem jedenáctkrát. Převážně ho navrhovali děkani či proděkani fakult a vědečtí pracovníci univerzity.

Na základě jmenování prezidentem ČR začne panu rektorovi nový mandát 18. 3. 2019.

Co má náš rektor v plánu? Zajistit, aby univerzita severu měla ještě kvalitnější výstupy, než dosud. Chce jít zejména cestou sdílení infrastruktury a lidského potenciálu, investic do lidí, vyšší míry internacionalizace a férového personálního managementu.

Pro nás to znamená, že si můžeme v klidu zase sednout ke stolu a pracovat na rozdělaných projektech. Moc si ceníme toho, že na sebe pan rektor bere odpovědnost za vývoj univerzity v dalších 4 letech, a to v době, kdy jsou ve hře důležité rozvojové kroky.

Gratulujeme ke zvolení a přejeme mnoho úspěchů ve vedení instituce, která posouvá sever ČR směrem k větší vzdělanosti a konkurenceschopnosti.