Ceny rektora 2018 předány

Ceremoniál předávání byl oslavou akademických úspěchů UJEP

To si tak jdete z rautu po předávání Cen rektora do kanceláře pro kabát a ve výtahu se potkáte s paní uklízečkou. Čekáte, že řeč se povede o tom, jak se tam dole v Multifunkčním centru bude muset uklízet. A ono ne. “To jsem byla až překvapená, kolik máme na té naší univerzitě šikovných lidí,” řekla paní uklízečka a s úsměvem odkráčela setmělým kampusem směrem k domovu.

Tak se na ně příště přijďte také podívat. Letos s nimi byla celkem legrace. Vážně: fotoalbum z cen rektora