PF 2019

Všem spoluobčanům, spolupracovníkům, našim studentům a přátelům univerzity do nového roku 2019 ze srdce přeji pevné zdraví, podnětná setkání, dobrá rozhodnutí, odvahu… a cesty plné objevů a příležitostí ke zmoudření.

Martin Balej, rektor