Zemřel Rudolf Kučera

Významný politolog, politický filosof a pedagog zemřel 15. 1. 2019.

Docent katedry politologie a filozofie FF UJEP zanechal nejen na ústeckém pracovišti nesmazatelnou stopu.
 Univerzita J. E. Purkyně se připojuje k jeho domovské fakultě a vyjadřuje upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým.