Excelentní evropský výzkum na FSE UJEP: financování infrastruktury

Další žena z FSE UJEP = další projekt Horizon 2020.

Dr. Eliška Vejchodskáfakulty sociálně ekonomické a její kolegové se účastní projektu COST Action „Public value capture of increasing property values“. UJEP se tak ve společnosti zástupců z více než 30 zemí Evropy stává součástí výzkumu, z něhož vzejde mnoho zajímavých dat a podnětů k efektivnějšímu a inovativnějšímu financování veřejné infrastruktury.

Kromě výše zmíněného projektu se FSE UJEP již nějakou dobu účastní další aktivity COST Action, a to Natural Flood Retention on Private Land (LAND4FLOOD). Jeho předmětem je realizace přírodě blízkých retenčních opatření v území, které je „zatíženo“ komplikovanými majetkovými vztahy a kompetencemi mnoha orgánů veřejné správy. Zde zastává FSE UJEP kromě vědecké práce i pozici koordinátora celého projektu – projekt vede doc. Lenka Slavíková.

Na první pohled se sice může zdát, že se tady u nás na severu zuby nehty držíme klišé o silné, dřevorubecky mužné vědě, nicméně vězte, že nadšeně fandíme i ženám vědkyním. U nás na UJEP totiž významným dílem přispívají ke zlepšování životních podmínek v tomhle komplikovaném, ale krásném kraji.