Naši studenti (se) učí správě infrastruktury

                    

Konkrétně té, které se říká modrá a zelená.

O mezinárodním a mezioborovém projektu BIDELIN, kterého se účastní hned tři fakulty naší univerzity (FSE UJEPPřF UJEP a FŽP UJEP) ve spolupráci s německou Hochschule Anhalt v Bernburgu, městem Drážďany a Leibnitz Institut für ökologische Raumentwicklung, jsme psali naposledy na podzim.

Od té doby se studenti věnovali další evaluaci vybraných ekosystémů v Děčíně, tedy Mariánské louce, Kvádrberku a v oblasti zámeckých zahrad. Hodnotili například potenciál zeleně ochlazovat své okolí, propustnost povrchů, nebo možnosti k rekreaci. Pomocí nástrojů GIS pak studenti své poznatky vizualizovali do podoby několika digitálních map a koncem ledna se vydali prezentovat výsledky své práce do Drážďan, kam je to z Ústí nad Labem jen hodinu vlakem.

Projekt si klade za cíl mimo jiné naučit nastupující generaci správě veřejné zelené a modré infrastruktury způsobem adekvátním 21. století, tedy způsobem, který využívá data a poznatky z vědecko-výzkumné činnosti. Mezinárodní rozměr projektu zároveň studentům zprostředkovává zkušenost s obdobnou praxí v zahraničí a poskytuje jim možnost vyzkoušet si odbornou komunikaci a prezentaci v cizím jazyce.

Na projekt naváže mezinárodní letní škola na téma městských ekosystémových služeb, do které se mohou hlásit zájemci z různých zemí Evropy. Týdenní letní škola začne v Ústí nad Labem 17. července 2019 a bude koncipována pro zhruba 20 člennou skupinu. Sledujte web IEEPFSE UJEP, kde se brzy objeví více informací.

Na závěr dodejme, že jedním z cílů projektu je také dostat konkrétní doporučení pro správu zelené a modré infrastruktury přímo k vedení měst, v nichž šetření studentů probíhala. Doufejme tedy, že míra informační “propustnosti” do veřejné správy bude dostatečně vysoká, aby tato alespoň některá z doporučovaných zlepšení reflektovala.

♦♦♦

Projekt Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN; reg. č. 100282320) je financován z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.