10 milionů korun pro UJEP i v roce 2019

Ústecký kraj opět podpoří svou univerzitu.

Vzdělání je pro region nesporným přínosem a my jsme vděční za to, že si to zástupci našeho kraje napříč politickým spektrem uvědomují. A nejen uvědomují, ale také pro to hodlají něco udělat.

Což znamená, že potom i my můžeme něco udělat pro kraj. Například podpořit mladé začínající vědce zvýšením jejich doktorandských stipendií. Nebo navýšit počet studentů zdravotnických oborů. Poskytnout podporu našim výzkumníkům. Pomoci v práci našim pedagogům, kteří v nastupující generaci probouzejí občanskou zodpovědnost. Rozvíjet přírodovědné, technické a umělecké obory. Navázat spolupráci s našimi absolventy a stát se pro ně dalším důvodem, proč po dokončení vysoké školy zůstat v regionu.

Dobré a fungující spolupráce na krajské úrovni si nesmírně vážíme a věříme, že se nám podaří v ní pokračovat i nadále. Společnými silami budeme i tento rok tvrdě pracovat na tom, aby se potenciál Ústecka mohl naplno rozvinout.

Přidejte se k nám #nasever není jen prázdný slogan. Je to výzva všem schopným lidem, kteří chtějí být u toho, když se tvoří něco nového, zajímavého, unikátního. Jako tady u nás. Na univerzitě severu.