Mezinárodní letní škola městských ekosystémů

Do Ústí nad Labem se kvůli hodnocení funkčnosti zeleně a vodních prvků v rámci našeho městského ekosystému sjedou odborníci a studenti z 10 zemí světa. Výstupy z workshopu v podobě návrhů na vylepšení urbanistických řešení v konkrétních lokalitách budou k dispozici v rámci projektu BIDELIN na FSE UJEP a PřF UJEP.

Mít “vanu” nestačí.

Ano. V Ústí máme vanu, a to přímo v centru města! A umíme si i představit, jak šikovně by se to v dnešní politické divočině dalo propagandisticky využít a říci, že je to zcela unikátní urbanistické řešení zadržování vody a ochlazování přehřátých ploch ve městě… Nicméně si pojďme raději rovnou přiznat, že jediné, čím se u naší vany v létě zchladíte, je drink v přilehlém burger baru Tortuga Bay.

Proto je moc dobře, že se v rámci projektu BIDELIN již poněkolikáté spojují Fakulta sociálně ekonomická UJEP a Přírodovědecká fakulta UJEP a pořádají v červnu ve spolupráci se zahraničními partnery (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung a Anhalt University of Applied Sciences) letní školu zaměřenou na poskytování, mapování a vyhodnocování ekosystémových služeb ve městech. Škola to bude internacionální, ba dokonce interkontinentální, zúčastní se jí totiž studenti a akademici nejen z ČR či Polska, Švýcarska, Turecka a Německa, ale i z dalekého Nepálu.

Jak uvádí jedna z hlavních organizátorských osobností z naší FSE UJEP, Ing. Jiří Louda, Ph.D., součástí kurzu nebudou jen teoretické přednášky. Se studenty se v letním parnu skutečně vyrazí do ulic Ústí nad Labem, a po zmapování vybraných lokalit se budou účastníci snažit společně navrhnout i reálná opatření na zlepšení současné situace.

K čemuž jim tímto přejeme zejména chladnou hlavu a těšíme se na jejich výstupy!