Univerzita bojuje o 2 miliardy pro Ústecko

Projekt MATECH – šance na změnu pro Ústecký kraj

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně drží v rukou klíč k odemčení obrovského potenciálu pro rozvoj celého našeho regionu. Kampus, ve kterém se v posledních letech podařilo zrealizovat největší investiční akci v historii existence univerzity (nová budova Centra přírodovědných a technických oborů), bude od příštího roku připraven poskytnout zázemí pro excelentní vědu a výzkum, jejichž důležitost je zcela zásadní pro další směřování kraje a pomůže do něj přivést možnosti pracovního uplatnění v oborech, které již dnes slibují udržitelnou a na vnějších zdrojích nezávislou prosperitu. V tuto chvíli se hraje o to, aby se finanční zdroje pro další rozvoj vědecko-výzkumných aktivit na takto vysoké úrovni dostaly právě do našeho kraje.

Díky ambicióznímu projektu MATECH (zkratka označující výzkum na poli nanomateriálů, technologií a chemie), o jehož prosazení univerzita za Ústecký kraj v těchto dnech soupeří v konkurenci s dalšími 40 projektovými záměry, dojde k masivní akceleraci výzkumu v oblastech, jako jsou například inovativní nanotechnologie a nanomateriály pro environmentální aplikaci, udržitelnou výrobu, ale i pro biomedicínské využití.

Jde o strategický záměr, který přesně zapadá do konceptu univerzity a vzájemné spolupráce napříč jednotlivými fakultami UJEP s jejich laboratorními, výzkumnými, testovacími a klinickými pracovišti. Díky projektu takovéto šíře budeme schopni naplno rozvinout mezioborovou spolupráci, která je celosvětově nosným tématem současného aplikovaného výzkumu. Bude to i zcela výjimečná motivace pro mladé vědce, kteří si své působiště volí nejen podle finančního ohodnocení či atraktivity prostředí, ale i podle šíře a významu výzkumných možností, které jim konkrétní pracoviště nabídne.

Pokud se nám, společně s našimi partnery (dva ústavy Akademie věd a výzkumně vzdělávací centrum Unipetrolu – UniCRE), projekt podaří zrealizovat, bude se v našem kraji žít lépe, radostněji, smysluplněji. Držme si palce, ať se nám o důležitosti a nutnosti takového posunu na severu ČR podaří přesvědčit i politiky a rozhodující úředníky.