Studentka UJEP vybojovala 2. místo v Czech Envi Thesis

Jestli jste někdy psali diplomku, dobře víte, že je to boj.

Boj mezi dobrem a zlem. “Dobro” je téma, které vás zajímá a o kterém jste přesvědčeni, že lidstvo posune ve vývoji. “Zlo” je nutnost obhájit, což leckdy způsobí, že člověk couvne a vsadí raději na jistotu, než aby se pouštěl do “zbytečných” experimentů.

První ročník soutěže Czech Envi Thesis tento stereotyp (který jsme samozřejmě pro účely tohoto článku poněkud nafoukli) naštěstí boří a motivuje studenty společenskovědních oborů k tomu, aby se snažili o reálné, inovativní a aplikovatelné výstupy.

Díky mediální publicitě celonárodní soutěže o nejlepší diplomovou práci na environmentální téma se zároveň problémy současného světa a jejich možná řešení, jimiž se studenti zabývají, dostanou i do povědomí veřejnosti. A to je přesně ten moment, na který jsme, jako univerzita hostící finálové kolo Czech Envi Thesis, ohromně pyšní.

Máme samozřejmě velkou radost také z toho, že se Mgr. Monika Kumstová z naší přírodovědecké fakulty umístila na stupních vítězů, už proto, že její úspěch je i úspěchem dlouhodobé spolupráce našich 3 fakult (PřF UJEP, FSE UJEP a FŽP UJEP) v rámci zapojení do projektů, jako je BIDELIN a další, a potvrzením faktu, že spolupráce napříč obory otvírá Ústeckému kraji dveře k lepší budoucnosti.

To, že nám ve městech chybí zeleň a voda, totiž sice mnozí z nás vnímáme, dokud to ale někdo nepodloží fakty a čísly vyplývajícími z výzkumu, bývá těžké prosadit jakoukoli změnu. A navíc, právě díky takto aktuálně zaměřené výzkumné činnosti univerzity, získávají například naši městští zastupitelé návody a nástroje na zcela praktický a efektivní rozvoj prvků, které nám životní úroveň v Ústí nad Labem a okolí pomohou zvýšit.

Blahopřejeme vítězkám soutěže i všem finalistům, ale hlavně blahopřejeme sami sobě, k naději na lepší kvalitu života v Ústeckém kraji.

Jo, a taky moc děkujeme partnerům soutěže, hlavně Vodafonu, který kromě finanční podpory přihodil i nějaké to mediální školení. Věda bez popularizace, tedy bez toho, aby se dostala mezi lidi, je totiž jako trosečník na pustém ostrově, jako balonek bez helia, jako Mikuláš bez čerta a anděla…