Univerzita 3. věku inovovala na dětském oddělení Masarykovy nemocnice

Inovace nemusí být žádná věda. Abyste se stali inovátory, není vždy nutné umět programovat, být neustále online a každý svůj “swipe”, ať už doleva či doprava, chytře monetizovat. Někdy prostě stačí dívat se pozorně na svět kolem sebe (místo do chytrého telefonu).

Tak jako Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D., odborná asistentka KVK PF UJEP, která musela před časem strávit v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem pár týdnů se svou pětiměsíční dcerou. Nekonečné zírání na holé zdi se strohými popisky, které u většiny populace způsobuje trudomyslnost, zafungovalo Jitce paradoxně jako stimulátor pravé mozkové hemisféry, v níž sídlí potenciál lidské tvořivosti: svou zkušenost využila k tomu, aby ostatním pacientům, zejména těm dětským, pobyt v nemocnici zpříjemnila. Rozhodla se vyzdobit stěny dětského oddělení pohádkovými motivy a umožnit tak dětským mozkům odpoutat se na chvíli od myšlenek na nemoc, což (prokazatelně:)) pomáhá k rychlejšímu uzdravení.

To ale není celý příběh. Jitka totiž ke spolupráci na výzdobě nemocnice oslovila seniory z kurzu Malby na naší Univerzitě 3. věku. Projekt tak zcela zdarma a ve svém volném čase realizovali senioři naší U3V. První fáze projektu, která proběhla v létě 2019, se takto nezištně zúčastnilo celkem 11 ústeckých “graffiti” umělkyň a umělců, do druhé fáze, která proběhla minulou sobotu, se jich zapojilo celkem 9. Podotýkáme, že jde o legální graffiti, vytvořené se souhlasem Krajské zdravotní, a.s., která navíc uhradila prostředky vynaložené na nákup barev.

Na děti, které z nějakého důvodu musí trávit čas v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, se dnes z dříve strohých zdí usmívají postavičky ze známých večerníčků. Maxipes Fík, Mach a Šebestová nebo Ferda Mravenec jsou zaručenými bojovníky proti trudomyslnosti, která je v Ústeckém kraji čtvrtou nejnebezpečnější škodlivinou, hned po rakovinotvorných látkách, skleníkových plynech a jedovaté rtuti. Jedinou kontroverzní postavou jinak bezpochyby přínosného výtvarného počinu je Pučmeloud, před kterým se, jak známo, děti schovávají pod peřinu. Dr. Kratochvílová však připomíná, že i spánek je při uzdravování důležitým faktorem a “…nějaký nástroj na to, jak děti dostat z vymalovaných chodeb zpátky pod peřinu, jsme sestřičkám do ruky dát museli…”😉

A my dodáváme, že kdyby se to celé přece jen chtělo nějak monetizovat, mohlo by se třeba začít přemýšlet, kolik peněz z kapes daňových poplatníků tahle skupina seniorů díky tomu, že přispěla k lepší náladě nemocných dětí a tudíž k jejich rychlejšímu uzdravení, ušetřila.

Děkujeme jim za to!

P.S. Všimli jste si, že Ústí nad Labem se v poslední době stává městem nástěnných maleb neboli murálů? A že si toho všímají a oceňují to už i v Praze? A máte z toho radost? My ano!