Přijďte na Zimní sklizeň 2020 na FUD UJEP - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Přijďte na Zimní sklizeň 2020 na FUD UJEP

Únor opět přináší sezónní přehlídku klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu UJEP. Šestnáct rozmanitých ateliérů nabízí to nejčerstvější z mladé umělecké scény a designu. A vy můžete být u toho!

Budova školy je pro veřejnost otevřena dnes a zítra od 8:00 do 18:00 a v sobotu od 14:00 do 19:00.

Jaká témata studenti zpracovávali?

Ateliér Grafický design I má vždy jako úkol pro první ročník návrhy poštovních známek a vyšší ročníky se letos věnují SMART komunikační strategii města či typografickému vzorníku písma.

Ateliér Grafický design II vytvořil tvůrčí týmy a společně řeší návrh nového a posléze realizovatelného navigačního systému budovy fakulty umění a designu.

Ateliér Vizuální design pracoval na propagaci vlastních výrobků formou reklamy nebo crowdfundingové kampaně. Tato klauzurní práce proběhla ve spolupráci s firmou FEDRIGONI, která poskytla ateliéru velké množství různých druhů papíru.

Ateliér Produktový design pod vedením designera Jana Čapka v tomto semestru navrhuje dětské hračky inspirované hmyzem žijícím v brazilských pralesích, čajový set či židli.

Ateliér Oděvního a textilního designu pod vedením návrháře Jana C. Löbla losoval zadání pro svou klauzuru z klobouku. Na papírkách se objevila témata, jako například Memfis, Robot, 1836,“ říká MgA. Martina Lišková, PR pracovnice FUD.

Ateliér Design keramiky v tomto semestru pracuje na dvou úkolech. Prvním je návrh a realizace baristického setu na espresso kávu (šálky, mlékovka, podšálek, cukřenka). Druhým úkolem je tvorba
interiérového keramického objektu.

Studenti ateliéru Design interiéru spolupracovali s podnikem NETEX v Děčíně s cílem zhodnotit zbytkový materiál z výroby filcu a plsti.

V ateliéru Přírodní materiály se zabývali aktuální otázkou, jaké jsou naše stopy či otisky, které zde za sebou po celý život zanecháváme, a jakou mají tyto stopy hodnotu.

Ateliér Sklo pod vedením designéra Marcela Mochala se v tomto semestru inspiruje videoklipem. Výstupem klauzurní práce může být produkt, objekt, instalace nebo dílo s přesahem do nových médií, s důrazem na práci se sklem nebo jeho vlastnostmi.

„Milovníci volného umění, digitálních médií a fotografie mohou zamířit do ateliérů katedry elektronického obrazu a katedry fotografie, kde studenti řeší převážně individuální témata,“ zve dále Martina Lišková.

V ateliéru Digitální média se zabývají náměty čistě osobními (úzké sociální vazby na rodinné prostředí s přesahem do obecných významů) i tématy se širší aktuální společenskou problematikou (ekologie, vztah
reality a utopie či mediální manipulace).

Ateliér Interaktivní média v zimním semestru řešil stále aktuální téma recyklace a nadprodukce produktů jednotným názvem REPASE. Hledají způsob „opravy“ a opětovného uvedení předmětů do života. „Téma je směřováno k nutnosti obnovení existujícího, a ne k neustálé produkci, a týká se také
sociálních sítí, přenosu dat, počítačových her, ekologie či samotné tělesnosti,“ vysvětluje Martina.

Stěžejním tématem, jímž se zabývali studentky a studenti ateliéru Fine Art – Photography, bylo kritické přemýšlení o měnícím se světě, společnosti a tekutosti informačních technologií, respektive moci a
dosahu komunikačních sítí.

Ateliér Time-Based Media pod vedením Daniela Hanzlíka a děkana fakulty Pavla Mrkuse pracoval na projektech a tématech zvukové ekologie a deep listening. Reflektují v nich problematiku vlivu současného mediálního prostředí a sociálních sítí na prožívání a orientaci lidí v otázkách
relativizace pravdivosti a kulturních hodnot. Zabývají se eticko-společenskými otázkami stále více se prohlubující závislosti člověka na počítačových systémech ovlivňujících každodenní
rozhodování.

Ateliér Aplikovaná a reklamní fotografie řeší individuální témata. Například student Daniel Augustin ve spolupráci se studentkou z Fakulty zdravotnických studií UJEP zpracovává kampaň se společenským
přesahem – na podporu pacientů s cystickou fibrózou. Filip Švácha upozorňuje ve své domovské České Lípě na povalující se odpad vytvářející jak ekologický, tak vizuální smog, a to guerillovou cestou, tzv.
ploggingem – sbíráním odpadků během běhání.

„Po celou dobu trvání výstavy se návštěvníkům při procházce Zimní sklizní budou věnovat studenti oboru Kurátorská studia s komentářem k nejzajímavějším pracím,“ uzavírá pozvánku na Zimní sklizeň Martina Lišková.

Výstava i komentované prohlídky jsou zdarma. Komentované prohlídky začínají každý den v 13:00, 15:00 a 17:00 h, sraz je ve foyer fakulty.