Informace KHS ÚL pro naše studenty

Vzhledem ke skutečnosti, že se v posledních hodinách objevila nová ohniska s výskytem koronaviru i v oblastech Evropy, sledujte prosím sdělení a doporučení na stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahraničních věci a Ministerstva zdravotnictví.

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

V případě návratu našich studentů z postižených oblastí je doporučeno, aby studenti kontaktovali Protiepidemické oddělení KHS Ústí nad Labem

MUDr. Eva Patrasová
Vedoucí protiepidemického oddělení
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Ústí nad Labem
tel: 602 489 575
e-mail:

V případě návratu studentů ze zahraničí bez výskytu koronaviru je doporučeno obrátit se na infolinku Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.

Doporučení pro cestovatele.