„STUDENTKY A STUDENTI, DĚKUJI VÁM,“ VZKAZUJE REKTOR

Vedení UJEP i jednotlivých fakult se snaží zajistit, aby uzavření vysokých škol mělo na průběh studia každého jednotlivého studenta co nejmenší vliv a co nejméně Vás vystavilo stresu.

Je mi jasné, že mnohé z Vás může současný stav zneklidňovat a vyvolávat ve Vás množství otázek, na které byste rádi znali odpovědi: zda a jak zdárně dokončíte ročník či Vaše studium, kdy a jak odevzdáte svoji závěrečnou práci, kdy proběhnou její obhajoby, kdy budete skládat zkoušky, případně kdy a jak vykonáte zápočty apod.

Rád bych Vás ujistil, že společně s děkankou a děkany našich fakult vedení univerzity nepřetržitě tyto záležitosti komunikujeme. Sledujeme vývoj situace, mapujeme konkrétní již zavedená nebo plánovaná opatření na jednotlivých fakultách a snažíme se vzájemně informovat, abyste mohli, prostřednictvím paní děkanky a pánů děkanů, dostávat včasné a konkrétní informace, které Vám budou k užitku a uleví Vašim obavám či starostem.

V tomto ohledu bych Vás chtěl požádat, abyste nepřestávali sledovat aktuální informace, které Vám vedení fakult předává prostřednictvím www stánek či sociálních sítí fakult. Navštěvujte, prosím, poctivě Vaše e-mailové schránky, které jste poskytli fakultám pro komunikaci s Vámi.

Věřte, že vedení univerzity, a všech fakult, dělá maximum, abyste měli i za nastalé situace vytvořeny podmínky pro zdárné splnění Vašich studijních povinností.

V závěru bych Vám chtěl poděkovat za veškeré dobrovolnické aktivity, které v současné době vykonáváte, a za Vaši pomoc v oblastech, které činí současná neblahá situace nejkritičtějšími. Sleduji tyto aktivity s pýchou na to, jací odhodlaní a altruističtí mladí lidé studují na naší univerzitě.

Přeji Vám mnoho pozitivní energie k překonání těžkostí studijních i případných soukromých. Buďte opatrní a zároveň stoprocentně zodpovědní. Tak nejvíce prokážete svoji ohleduplnost a moudrost.

Jsem na Vás pyšný a děkuji Vám!

Martin Balej, rektor