FSI UJEP “zaštiťuje” Ústecký kraj!

Jak? Ochrannými štíty, které již od konce března usilovně tiskne na 3D tiskárnách ve svých technických laboratořích v ulici Za válcovnou.

Štíty z dílen naší fakulty strojního inženýrství jsou průběžně distribuovány konkrétním zájemcům na konkrétní oddělení – operuje se s nimi na sálech Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem, uvidíte je na hlavách zdravotníků na infekčním oddělení ústecké nemocnice, na dětské chirurgii, na porodnickém oddělení, nosí je ústečtí anesteziologové a pracovníci JIP, ale také stomatologové, pediatři a pediatry. Štíty od nás šly i do pražské fakultní nemocnice či do jedné z bratislavských klinik.

Fakulta tiskne štíty zdarma, ale již nyní z této prospěšné činnosti i sama těží, zejména efektivnějším nastavením výrobních metod a procesů, které jsou při vědecké činnosti vedlejší, ale při transferu technologií do běžné praxe, vysoké poptávce a tlaku na rychlost, se logicky dostávají i do zorného pole vědců.

„Protože se v současné době poptávka pohybuje kolem 100 ks denně, odladili jsme postupně i další technologie, a to technologie odlévání pryskyřicemi do silikonových forem,“ vysvětluje doc. Ing. Jan Novotný, Ph.D., proděkan pro rozvoj a kvalitu FSI UJEP, a doplňuje: „Forma je vyrobena z pružného silikonu. První prototypy umožňují odlití dvou kusů hlavové části štítu současně. Doba odformování je cca 10 minut a do úplného vytvrzení odlitku je ho třeba temperovat na teplotu 70°C po dobu cca 40 minut.“

Díky této nové technologii tak fakulta zvedla produkci ochranných štítů o dalších 30 ks denně více. Tento týden budou vyrobeny další formy s cílem navýšení výroby na finálních 150 ks štítů za den. Zatím největší “objednávku”, 500 ks, přijala FSI UJEP přímo z krizového štábu Ústeckého kraje, kam bylo dne 6. 4. 2020 předáno prvních 50 ks ochranných štítů.

„Jsme rádi, že naše vzájemná spolupráce a komunikace s UJEP pokračuje i v čase nouzového stavu a různých vládních opatření. Ústecký kraj podpořil v předchozích letech finančně mnohé projekty a aktivity univerzity, podobně je tomu i v letošním roce. Tímto způsobem nám univerzita oplácí a potvrzuje vynikající vzájemnou spolupráci s krajem. Děkujeme celému týmu, který ochranné štíty vyrobil, a univerzitě za dar, který využijeme pro distribuci do míst v první linii boje se zákeřnou nákazou,“ uvádí Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje.

Není náhodou, že tuto aktualitu vydáváme v den, kdy rektor UJEP podepsal smlouvu o výstavbě nové budovy fakulty strojního inženýrství přímo v kampusu UJEP (CEMMTECH), financované pomocí projektu RE:START. Detašované učebny FSI UJEP z Klíše se tak do několika let přesunou blíže centru Ústí nad Labem, fakulta, která je nyní rozkročena mezi 2 pracoviště, bude sjednocena v kampusu, rozvine jistě ještě těsnější mezioborovou spolupráci a studentům nabídne ještě více pohodlí a moderních technologií.

Na závěr dodejme, že jsme na tým odborníků z FSI a jejich každodenní úsilí moc hrdí, ale že se stejně moc a moc těšíme, až se v jejich laboratořích zase budou tisknout veselejší předměty.