UJEP je partnerem Národního centra průmyslu 4.0

Prostřednictvím 4 našich fakult (PřF UJEP, FSE UJEP, FŽP UJEP a FSI UJEP) jsme se stali partnerem akademicko-průmyslové platformy propojující inovační leadery, univerzity, firmy a oborové organizace, jejichž cílem je společně přispět k rozvoji Průmyslu 4.0 v České republice.

Národní centrum Průmyslu 4.0 hraje aktivní roli při vytváření ekosystému pro Průmysl 4.0 v ČR, který je postaven na síti propojených testbedů – experimentálních továren budoucnosti. Inspiruje, spojuje a tvoří příležitosti. Společně s partnery poskytuje konzultace, analýzy a řešení v oblasti digitalizace s důrazem na malé a střední podniky. Pořádá odborné konference, školení a dny otevřených dveří.

Centrum má v současné době více než 50 partnerů. Založil jej v roce 2017 profesor Vladimír Mařík společně s dalšími průkopníky Průmyslu 4.0. Centrum je součástí Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. Více informací naleznete na www.ncp40.cz.

A v září, ruku v ruce se slavnostním otevřením nové budovy našich PřF UJEP a FŽP UJEP, vám přineseme snad již konkrétní informace o spolupráci a plánech pro transfer technologií z akademické sféry do praxe.

Hezké léto, pokud možno co nejvíc 4.0!