Česká konference rektorů k situaci v Bělorusku

Rektor UJEP, doc. Martin Balej, se společně s dalšími rektory českých vysokých škol připojil k prohlášení České konference rektorů k aktuální situaci v Bělorusku.

Úlohu univerzit vidím nejen prioritně ve vzdělávací činnosti, ale také zřetelně a jasně v nezbytnosti být strážcem svobody a humanity. Proto není divu, že současná situace v Bělorusku vyvolala mezi rektory českých vysokých škol potřebu jasně vyjádřit postoj. Velmi rád jsem se k Prohlášení České konference rektorů připojil.

Co dodat… Díky, pane rektore, že jste to řekl za nás všechny!

I tak to ale pojďme všichni říkat dál. A nahlas, prosím. Protože jeden hlas nestačí.

Prohlášení České konference rektorů k situaci v Bělorusku
Praha, 18. 8. 2020

Rektorky a rektoři vysokých škol České republiky, členové České konference rektorů,
sledují s velkým znepokojením poslední události v Bělorusku, kde dochází k perzekuci běloruských občanů usilujících o svobodu a demokracii.

Toto neblahé dění postihuje k naší velké lítosti i akademické pracovníky a studenty
vysokých škol. Jako projev solidarity s běloruskými vysokými školami a jejich studenty se vysoké školy České republiky budou snažit navrhnout relevantní stipendijní programy pro tamní zájemce o studium v České republice. Konkrétní podoba a rozsah programů budou zveřejněny co nejdříve, v nejbližších týdnech.

Musíme se spolu s ostatními státy, členy Evropské unie, zasadit o to, aby se Bělorusko
neocitlo v situaci Československa roku 1968, ale aby se mohlo vydat cestou svobody, kterou jsme zažili až v roce 1989 a naštěstí zažíváme dosud.

V Praze dne 18. srpna 2020, za Českou konferenci rektorů,

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
předseda