Jak bude vypadat výuka v ZS 2020?

Mnozí z vás viděli dnešní reportáž ČT o plánování prvků distanční výuky na českých univerzitách. Jistě se proto ptáte, kde je možné zjistit detaily k jednotlivým fakultám a studijním programům.

K podobě výuky na naší univerzitě v zimním semestru 2020 se zítra, 24. 9. 2020, schází mimořádné kolegium rektora, po jehož skončení zveřejníme veškeré informace a další informační zdroje, které budeme mít k dispozici.

Prosíme, sledujte bedlivě weby a další komunikační kanály jednotlivých fakult UJEP.

Těšíme se v úvodu semestru na všechny studenty i akademiky, ať už to bude při osobních setkáních či přes obrazovky!

#veduviremnezastavis #myjsmeujep