V ŘÍJNU BUDE NA UJEP PROBÍHAT VÝUKA DISTANČNÍ FORMOU

Na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje je s účinností od 1. října 2020 zakázána osobní přítomnost studentů na výuce. Zákaz se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi, individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob a laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob.

Opatření potrvá do 31. října 2020. Po tuto dobu přejde Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  na distanční výuku. Výuka od 1. listopadu 2020 se bude řídit aktuálními opatřeními MZ ČR a KHS ÚK.

Studentky a studenti, sledujte, prosím, bedlivě aktuální informace na svých fakultách.

Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě.