Letošní Noc vědců: roboti do každé domácnosti!

Letos je to přesně 100 let od okamžiku, kdy Karel Čapek přišel s novotvarem ROBOT. Co se tehdy zdálo být neuskutečnitelným výplodem bujné autorovy fantazie, je dnes, po 100 letech, součástí našich životů více, než si vůbec uvědomujeme.

I proto se fenoménu robotiky a technologií využívajících umělou inteligenci či, lépe řečeno, systémům fungujícím na základě algoritmů, věnuje letošní celorepubliková Noc vědců.

Po loňské, historicky největší Noci vědců v Česku, která se věnovala tématu šetrného zacházení se zdroji, s přírodou a planetou, je to skutečně velký skok jinam. Překvapivě však, vzhledem k současnému dění a jeho důsledkům v podobě digitalizace společnosti a přelití mnoha každodenních mezilidských interakcí do virtuálního prostředí, je to téma, které společností rezonuje o to více.

Příznačné je pro toto téma koneckonců i to, že se letos poprvé (a doufejme, že i naposledy), téměř veškeré aktivity jindy živého lidského hemžení na mnoha vědeckých institucích po celé republice, promění do jedniček a nul a přemístí se po sítích přímo do vašich domovů. Bude se streamovat, koukat na předtočená videa, budou se poslouchat přednášky a podcasty ze záznamu, navštěvovat virtuální exkurze…

To vše odstartuje, i na UJEP, již 27. listopadu od 17:00.

V centru pozornosti budou tentokrát Youtube kanály a další sociální sítě jednotlivých pořádajících univerzit, ale také společný Youtube kanál, web a mobilní aplikace Noci vědců, z nichž se bude možné dostat k obrovské spoustě vědecko-popularizačních příspěvků nejen na téma robotiky a AI ze všech spolu pořádajících institucí.

Co chystáme u nás v Ústí nad Labem? Kromě video tutoriálů k práci s různými technologiemi (např. drony) a záznamů přednášek se vás pokusíme nadchnout pro vědu video prezentacemi propojujícími technické obory například s uměním, psychologií či se zdravovědami.

Živě pro vás budeme streamovat panelovou diskuzi odborníků, kteří se k problematice digitalizace společnosti vyjádří z různých hledisek podle svého zaměření (antropologie, autonomní mobilita, psychologie, AI ve zdravotnictví, bioetika, filozofie, informatika a datová analýza a další).

Myslíme i na potravu pro vaše uši a chystáme další z nově vznikající řady univerzitních podcastů, tentokrát o využití geoinformačních systémů v dálkovém průzkumu Země, o dracích a vykopávkách v Súdánu, o létání s drony a o práci na Fakultě životního prostředí UJEP.

Na tom všem teď usilovně pracujeme i přesto, že v kampusu to teď vypadá, jako kdyby snad už nikde ani žádní lidé nebyli… Pevně věříme, že vás naše videa a živé přenosy koncem listopadu přesvědčí o opaku a probudí ve vás naději a touhu po tom, abychom se nad vědeckými tématy brzy zase mohli potkávat osobně.