VÝUKA NA UJEP DISTANČNÍ FORMOU zatím do 23. 12. 2020

VÝUKA NA UJEP DISTANČNÍ FORMOU zatím do 23. 12. 2020

OD 21. 12. 2020 opět zrušena PREZENČNÍ VÝUKA STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ

výjimky ze ZÁKAZU OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI STUDENTŮ NA VÝUCE naleznete níže

od 16. 12. 2020 je zrušena pracovní povinnost pro studenty UJEP

nadále platí zákaz ubytování na kolejích, AVŠAK také s VÝJIMKAMI

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 o přijetí krizového opatření s účinností od 21. 12. 2020 do 23. 12. 2020 (do 23:59 h) zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce při studiu na vysoké škole, a také na zkouškách, s výjimkami, které povolují:

– účast nejvýše 10 osob na zkouškách,

– účast studentů na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

– účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,

– laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,

– studium v doktorském studijním programu,

– individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

Prezenční výuka studentů 1. ročníků tak již není od 21. 12. 2020 (až na výše uvedené výjimky) umožněna.

Usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1336 o zrušení krizových opatření je od 16. 12. 2020 (0:00 h) zrušena pracovní povinnost studentů FZS a studentů oborů vzdělání dle zákona o sociálních službách na FSE a PF UJEP.

Nadále platí pro vysoké školy zákaz poskytovat ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání dle výše vypsaných výjimek ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce.

Studentky a studenti, sledujte, prosím, pečlivě aktuální informace na svých fakultách.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY A INFORMACE CHRONOLOGICKY:

Nově:

Starší: