VÝUKA NA UJEP DISTANČNÍ FORMOU ZATÍM DO 10. 1. 2021

VÝUKA NA UJEP DISTANČNÍ FORMOU zatím do 10. 1. 2021

výjimky ze ZÁKAZu OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI STUDENTŮ NA VÝUCE naleznete níže

od 16. 12. 2020 je zrušena pracovní povinnost pro studenty UJEP

nadále platí zákaz ubytování na kolejích, AVŠAK také s VÝJIMKAMI

Usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření s účinností od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 (do 23:59 h) zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce a zkouškách při studiu či vzdělávání na vysoké škole s výjimkami, které povolují:

– účast studentů na zkoušce, účastní-li se v jeden čas zkoušky maximálně 10 osob,

– účast studentů na klinické a praktické výuce a praxi, pokud se jedná o studenty studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a o studenty vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1336 o zrušení krizových opatření je od 16. 12. 2020 (0:00 h) zrušena pracovní povinnost studentů FZS a studentů oborů vzdělání dle zákona o sociálních službách na FSE a PF UJEP.

Nadále platí pro vysoké školy zákaz poskytovat ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání dle výše vypsaných výjimek ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce.

Studentky a studenti, sledujte, prosím, pečlivě aktuální informace na svých fakultách.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY A INFORMACE CHRONOLOGICKY:

Nově:

Starší: