UJEP, ÚSTECKÝ KRAJ I KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ SPOJÍ SVOJE SÍLY

Dne 7. 1. 2021 proběhlo jednání rektora UJEP se zástupci institucí, které v našem regionu drží patronaci nad ochranou zdraví – Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní.

Doc. Martin Balej, rektor UJEP, se sešel s poslancem Parlamentu ČR a poradcem nového hejtmana ÚK, Mgr. Janem Richtrem, a novým předsedou Představenstva Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Ing. Jindřichem Zetkem, aby s nimi jednal o budoucí podpoře Ústeckého kraje Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 Vedení kraje i krajské zdravotní doznalo na sklonku roku 2020 výrazné obměny, cílem jednání ze strany rektora UJEP bylo tedy zejména konzultovat další vývoj dlouholetých korektních vztahů a velmi úzké spolupráce ústecké univerzity s Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, hlavně s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem.

Nástup Jindřicha Zetka do funkce předsedy Představenstva KZ, a. s., nebylo možné přehlédnout. Vyjádřil se poměrně kriticky k činnosti předchozího představenstva, a to v mnoha oblastech činností a aktivit. Bylo tak pro mě důležité i s ním se sejít a prodiskutovat jeho názor na spolupráci s naší univerzitou a její další směřování,“ uvádí rektor doc. Martin Balej.

Rektor Balej na společné schůzce informoval zejména o průběhu výstavby nové budovy Fakulty zdravotnických studií UJEP v areálu Masarykovy nemocnice a podpoře zdravotnických studijních oborů UJEP jak ze strany Ústeckého kraje, tak ze strany Krajské zdravotní.

V diskusi o budování naší fakulty přímo v centru Masarykovy nemocnice došlo, samozřejmě, také na debatu o problému s parkováním v tamním areálu, o kterém jsme s Krajskou zdravotní již v minulých letech taktéž jednali nad návrhem  výstavby parkovacího domu,“ říká rektor.

Logickým tématem setkání byl také dlouholetý nedostatek zdravotnického personálu, který se univerzita společně s Ústeckým krajem snaží řešit prostřednictvím Rámcové smlouvy o spolupráci, a také současná epidemiologická situace a případné zapojení studentů UJEP.

Z jednání vyplynulo, že Ústecký kraj, navzdory problémům spojeným s negativním vývojem pandemie koronaviru i výraznému snížení celkového rozpočtu kraje, považuje finanční podporu UJEP stále za zásadní. Poslanec a poradce hejtmana ÚK Jan Richter k tomu dodává: „Chceme účelně vynakládat finance na podporu programů UJEP, zároveň spolupracovat při zadávání výzkumů, které nám přinesou reálná data napříč všemi obory. Potřebujeme společně získat například faktická data od zaměstnavatelů, o které obory je na trhu práce zájem a následně ve spolupráci s UJEP k tomu efektivně nastavovat studijní programy.“

Jednání také potvrdilo, že priority UJEP, Ústeckého kraje i Krajské zdravotní se v oblasti zdravotnictví dlouhodobě vzájemně prolínají. Markantně to potvrzují společné snahy a činnosti směřující k zajištění dostatečného množství odborného zdravotnického personálu v nemocnicích ústeckého regionu a zvládnutí stávající krizové situace.

Předseda představenstva KZ Jindřich Zetek ubezpečil rektora, že v oblasti spolupráce s ústeckou univerzitou, potažmo fakultou zdravotnických studií, neplánuje v budoucnu žádná omezení: „Univerzita je pro Krajskou zdravotní důležitým partnerem. Máme zájem o úzkou spolupráci při vzdělávání zaměstnanců i na připravovaných personálních projektech. Otevřeme dveře vzájemné výměně informací tak, aby byla zajištěna vazba studentů na praxi a zvýšil se počet absolventů zaměstnaných v našich nemocnicích. Kontakt na akademickou obec je pro nemocnice nespornou výhodou.“

Ze strany UJEP jsem nabídl zajištění očkování i testování pracovníky a studeny přírodovědecké fakulty a fakulty zdravotnických studií přímo v areálu univerzitního kampusu pod nově zbudovaným Centrem přírodovědných a technických oborů,“ konkretizuje rektor.

Přírodovědecké fakulta má v CPTO ideální podmínky pro zřízení očkovacího centra po vzoru německých, například mobilního centra na parkovišti před budovou. K dispozici jsou zde kapacity k naskladnění dávek vakcín, infrastruktura na jejich ředění, v neposlední řadě i odborná obsluha očkovacího centra. CPTO je v rámci města v dobře dostupné lokalitě, s dostatečným prostorem pro parkování a kapacitami nedalekého Zdravotního ústavu.