Blahopřejeme prvnímu rektorovi UJEP k významnému životnímu jubileu

V roce 2021 slaví Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 30 let od svého založení. Její první rektor, prof. RNDr. Jan Kopka, CSc., se  zároveň v tomto roce a právě v těchto dnech (24. 2. 2021), dožívá úctyhodných 80. narozenin.

Přejeme panu emeritnímu rektorovi ještě další dlouhá léta prožitá ve zdraví a spokojenosti, a děkujeme mu za vše, co vykonal pro to, aby naše univerzita v tomto roce mohla oslavovat již třetí kulaté výročí.

Jako připomenutí přínosu prof. Jana Kopky pro založení UJEP přinášíme jeho vzpomínky na dobu před 30 lety, které jsme otiskli v prosincovém čísle Silveria (strany 8–11).