SMLOUVU O SPOLUPRÁCI MÁ UJEP TAKÉ S DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Smlouvu o vzájemné spolupráci podepsali včera, 25. 2. 2021, rektor UJEP,
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., a ředitel DDM v Ústí nad Labem, PaedDr. Jan Eichler.

S Domem dětí a mládeže v Ústí nad Labem nás už beztak spojovala dlouholetá spolupráce, neřkuli sympatie, takže jsme uvážili, že by bylo vhodné ji smluvně potvrdit. Možností, jak se vzájemně podporovat, je totiž skutečně mnoho,“ vysvětluje rektor doc. Martin Balej.

Těmi klasickými jsou oblasti rozvoje vzdělávání, včetně celoživotního, a práce s mládeží i veřejností ve smyslu ochrany životního prostředí a celkového zlepšení kvality života v ústeckém regionu. Dům dětí a mládeže může být pro UJEP ale také partnerem výzkumných a vědeckých projektů či společných akcí v oblastech přírodovědných, technických a humanitních věd i v umělecké oblasti.

Před podpisem smlouvy jsme s panem ředitelem diskutovali také možnosti zapojení studentů do práce vedoucích zájmových kroužků, činnosti DDM vůbec, což může například u studentů pedagogické fakulty podporovat jejich motivaci ke studiu,“ upozorňuje rektor.

Odborníci UJEP mohou také lektorovat speciální aktivity DDM či odborně garantovat některé tamní školící činnosti.

Jak již zmínil pan rektor, Dům dětí a mládeže může být pro studenty UJEP místem pro realizaci studijních stáží, případně odborné praxe. Uvítáme taktéž jakoukoliv formu jejich dobrovolnictví na našich akcích pro veřejnost,“ doplňuje ředitel Jan Eichler.

V oblasti společně realizovaných aktivit jsou to zejména vzdělávací projekty EVVO (Evironmentální vzdělávání, výchova a osvěta) při rozvoji techniky v oblasti zájmového vzdělávání, na kterých mohou UJEP a DDM v Ústí nad Labem vzájemně participovat.

Již v minulosti univerzita také využívala prostory ústeckého Domu dětí a mládeže k realizaci vlastních akcí, např. uskutečňovaných Univerzitou třetího věku UJEP. Nyní je tato možnost vzájemného využití vlastních prostor taktéž zakotvena smluvně.

Nabízíme odbornou erudici našich zaměstnanců a spolupracovníků také pro konzultace či vedení závěrečných diplomových prací studentů UJEP. Věříme, že veškeré tyto společné činnosti povedou ke splnění podmínek, aby DDM v Ústí nad Labem získal statut fakultní dům dětí a mládeže‘,“ uzavírá dr. Eichler.