Zemřel velký člověk VLADIMÍR FEIX

S obrovskou lítostí jsme přijali zprávu o dnešním skonu pro UJEP i Ústecký kraj významné osobnosti – Ing. Vladimíra Feixe, dr. h. c., generálního ředitele Český porcelán, a. s., v Dubí.

Ing. Vladimír Feix měl v průběhu třicetiletého života naší univerzity zásadní vliv na její rozvoj, v mnoha ohledech jí pomáhal, propagoval a naslouchal. Již od roku 1999 byl členem Správní rady UJEP, po mnoho let byl jejím předsedou či místopředsedou. Do dnešních dnů, i v úctyhodném věku a při obdivuhodně pevném zdraví, energii a vitalitě, vyjadřoval ústecké univerzitě podporu a pomoc nejen svojí odborností a zkušenostmi, sponzorstvím jejích aktivit, ale také šířením jejího dobrého jména a univerzitním patriotismem. Jeho osoba zaručovala SR UJEP profesní nadhled, životní moudrost, přízeň i kontinuitu.

Velký význam pro rozvoj UJEP měly také aktivity Ing. Feixe ve prospěch naší umělecké fakulty, Fakulty umění a designu UJEP. Svojí velkorysostí, a pozitivním vizionářstvím, se generální ředitel Českého porcelánu v Dubí, Ing. Feix, zasloužil o to, že byl v roce 2000 přímo v areálu akciové společnosti přestaven jeden z objektů pro potřeby ateliéru keramiky a porcelánu dané fakulty. Podařila se tak v té době v naší republice ještě ojedinělá věc, propojení studia přímo s průmyslovou praxí.

Za jeho práci a přínos pro UJEP udělila Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2009 Ing. Vladimíru Feixovi čestný titul „doctor honoris causa“.

Ing. Vladimír Feix, dr. h. c., působil i v dalších orgánech univerzity (VR FSE UJEP), ale také mimo ně, a vždy byl z jeho přímého jednání zřetelný kladný vztah ke vzdělávání, zájem o rozvoj univerzity i Ústeckého kraje a snaha pomoci mladým v cestě za získáváním vědomostí a zkušeností.

Za veškeré výše zmíněné aktivity jsem měl tu čest v roce 2020 generálního ředitele Ing. Feixe doporučit k udělení státního vyznamenání, neboť ho byl v mnoha ohledech hoden a tuto poctu si zasloužil.

Zpráva o úmrtí tohoto ryzího univerzitního a severočeského patriota zasáhla srdce nás všech a vyjadřujeme upřímnou soustrast celé jeho rodině, ale také všem zaměstnancům Českého porcelánu v Dubí. V jeho osobě jsme všichni ztratili velkého člověka. V našich srdcích a vzpomínkách zůstane navždy charismatickým, hrdým, přímým, nebojácným, inteligentním a cílevědomým člověkem, který svým poctivým přístupem k práci i k lidem dělal čest všem velkým manažérům.

S úctou rektor Martin Balej