Podpora virtuálních zaměstnaneckých mobilit v programu Erasmus+

Vzhledem k tomu, že současná epidemická situace související s šířením nákazy covid-19 značně komplikuje realizaci jakýchkoliv zahraničních zaměstnaneckých mobilit, je možné v akademickém roce 2020/2021 realizovat výukové pobyty či školení v zahraničí virtuální formou.

Vyplácet finanční podporu na pobytové náklady a cestovné není u tohoto typu mobility možné.

Nicméně prorektorem pro vnější vztahy bude v případě realizace virtuálního zahraničního výukového pobytu (nikoliv školení) přiznána akademickému pracovníkovi UJEP mimořádná odměna, a to ve výši:

  • 2 500 Kč v případě mobility v délce do 5 dnů
  • 5 000 Kč v případě mobility v délce 5 a více dnů

Organizace virtuálních mobilit musí proběhnout v souladu se směrnicí rektora k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP a virtuální mobilita musí být doložena všemi požadovanými dokumenty (kromě těch týkajících se cestovních náhrad). Mimořádná odměna za realizaci virtuálního výukového pobytu bude vyplacena akademickému pracovníkovi po realizaci mobility a doložení všech požadovaných dokumentů.

S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Terezu Krylovou, koordinátorku zaměstnaneckých mobilit.