ROZVOLNĚNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DÁLE POKRAČUJE

Mimořádné opatření MZ ČR (MZDR 14600/2021-8) přináší od 10. května 2021 pro vysoké školy další rozvolnění. Nadále sice zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání, nevztahuje se však již na:

  1. a) účast studentů na klinické a praktické výuce a praxi – týká se již všech studentů,
  2. b) účast studentů na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba) a
  3. c) prezenční zkoušky, včetně přijímacích, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru.

Nadále je možná sportovní činnost ve studijních programech, ve kterých je stěžejní součástí vzdělávání (týká se PF). Od 10. 5. 2021 je sportovní činnost navíc povolena i v ostatních studijních programech, ovšem za podmínky, že se bude konat ve vnějších prostorech.

Podmínkou účasti na výuce je, kromě povinnosti zakrytí dýchacích cest vhodnými ochrannými prostředky a absence příznaků onemocnění COVID-19, testování studentů.

Testování studentů na UJEP upravuje příkaz rektora č. 2 K testování studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Ve vnitřních prostorách vysokých škol se zakazuje všem osobám pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Výjimky z tohoto zákazu upravuje oddíl I., odst. 3 mimořádného opatření MZDR 15757/2021-47/MIN/KAN.

Taktéž stále pro vysoké školy platí zákaz poskytovat ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání dle výše vypsaných výjimek ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách.

Studentky a studenti, sledujte, prosím, pečlivě aktuální informace na svých fakultách.

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 4. květně 2021 (MZDR 14600/2021-8/MIN/KAN)