Testování již nemusí podstupovat každý student UJEP

Mimořádné opatření MZ ČR (Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 č. 471) umožňuje od 24. května 2021 prezenční výuku a zkoušení všech studentů vysokých škol.

Podmínkou prezenční účasti studentů na výuce či zkoušení je, kromě povinnosti zakrytí dýchacích cest vhodnými ochrannými prostředky a dodržení rozestupů 1,5 m, také absence příznaků onemocnění COVID-19 a předložení dokladu o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech.

Podle bodu 11 Mimořádného opatření MZ ČR (MZDR 21735/2021-1/MIB/KAN, též Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 21. 5. 2021 č. 474) se podmínka doložení negativního testu od 24. května 2021 považuje za splněnou, pokud student/ka doloží, že

  1. a) prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví u něj/ní uplynula a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
  2. b) byl/a očkován/a proti onemocnění COVID-19 a

– od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo

– od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

– od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Testování studentů na UJEP upravuje příkaz rektora č. 2/2021 K testování studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2, jehož aktualizace se připravuje.

Od 31. května 2021 vstupuje v účinnost Mimořádné opatření MZ ČR (Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 24. 5. 2021 č. 485), které nově povoluje, za přesně stanovených podmínek, i akademické obřady.