Studijní pobyty a praktické stáže studentů UJEP v roce 2022 rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“ (aktivita A)

Prorektor pro vnější vztahy vyhlašuje výzvu pro podávání přihlášek na studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“ s finanční podporou Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro rok 2022. Uzávěrka 19. 11. 2021. Více informací zde.