Čeští historikové a historičky se sjedou v Ústí nad Labem

Čeští historikové a historičky se sjedou v Ústí nad Labem

 

12. setkání historické obce ČR se tentokrát bude konat v Ústí nad Labem ve dnech 20.–22. 9. 2022. Ve spolupráci se Sdružením historiků ČR se na jeho zabezpečení a organizaci budou podílet katedra historie a katedra archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Do univerzitního kampusu jsou zváni nejen historičky a historikové z akademických i dalších odborných pracovišť, ale i kolegyně a kolegové z příbuzných oborů či vyučující dějepisu.

 

„Rádi bychom navázali na všechna předchozí setkání, která mají již dlouhou tradici. Chtěli bychom zároveň reagovat na to, jak jsou v poslední době nejen historické, ale všechny humanitní obory v rámci systému hodnocení a financování vědy marginalizovány,“ přibližuje děkanka FF UJEP a koordinátorka sjezdu prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

 

Pro plenární zasedání 12. sjezdu českých historiků byla zvolena témata, která by měla podtrhnout nezastupitelnou roli historie a historického bádání v kontextu humanitních věd a jejich význam pro společnost. Jsou to: význam humanitního vzdělávání v dějinách; tři desetiletí historického bádání v ČR; historie ve veřejném prostoru. Neutralita, instrumentalizace, aplikace.

 

Ústecké setkání bude vycházet z osvědčených kongresových konceptů a nabídne též, v respektu k pluralitnímu charakteru historického bádání, možnost volných panelů, jejichž témata vzejdou z historické obce.

 

„Do konce listopadu 2021 je možné přihlašovat témata tzv. volných panelů. Programový výbor sjezdu uvítá návrhy reflektující aktuální výzkumná témata, v nichž bude rezonovat jak metodologický, popř. technologický vývoj historického bádání a jeho mezinárodního zakotvení, tak mezioborová návaznost či propojení s historickým vzděláváním. Nejvhodnější návrhy budou vybrány během prosince tak, aby mohla být v lednu spuštěna registrace účastníků sjezdu a jejich příspěvků do jednotlivých volných panelů,“ doplňuje Michaela Hrubá.

 

Vedle tradičního vyhlášení Ceny Josefa Pekaře se účastníci dále mohou těšit na doktorandskou posterovou sekci, přednášky i speciální sekci zahraničních hostů, workshopy pro učitele dějepisu a bohatý doprovodný program. Jeho cílem bude nejen ukázat hostům mnohdy skryté krásy města Ústí nad Labem, ale také ho představit jako výjimečnou, nikoli vyloučenou lokalitu. Součástí doprovodného programu bude možnost prohlídky expozice Naši Němci v Muzeu města Ústí nad Labem.

 

„Věříme, že ač se v době příprav sjezdu stále potýkáme s celosvětovou pandemií, v příštím roce se setkání uskuteční svobodně, bez omezení a mimořádných opatření,“ uvádí prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc., předseda Sdružení historiků České republiky.

 

Plakát akce