Smlouva o vzájemné spolupráci se ZOO v Ústí nad Labem

Ochrana druhů a životního prostředí nezbytně vyžaduje podporu a spolupráci nás všech, říká rektor.

Prioritní zájem o navázání oboustranně prospěšných vztahů se Zoologickou zahradou v Ústí nad Labem stál v pozadí rozhodnutí vedení UJEP podepsat smlouvu o vzájemné spolupráci. Nemenší význam ale v současné době vedení UJEP spatřuje ve veřejné proklamaci podpory rozvoje zoo jako významného hráče na poli ochrany druhů a životního prostředí s nejen místním, ale i celostátním a mezinárodním přesahem.

Dnes, 18. 11. 2021, podepsali rektor UJEP doc. Martin Balej a ředitelka Zoologické zahrady Ústí nad Labem Ing. Ilona Pšenková, Ph.D., smlouvu o vzájemné spolupráci v oblastech rozvoje vzdělávání, výzkumu, vývoje, umění a další tvůrčí činnosti směřující k celkovému zlepšování kvality života v ústeckém regionu.

O možnostech propojení a spolupráce se Zoo Ústí nad Labem uvažuji již déle. Mám přitom na mysli nejen odbornou stránku, kterou můžeme nabídnout, ale hlavně tzv. třetí roli univerzity. Považuji za důležité ukázat podporu a nabídnout pomoc v dalším rozvoji zoo,“ vysvětluje rektor doc. Balej.

Základní formy spolupráce vychází z charakteru UJEP jako vzdělávací a vědecké instituce. Směřují do problematiky zvyšování kvalifikace pracovníků zoo, možnosti řešení společných výzkumných projektů a přípravy vzdělávacích akcí a kampaní, předávání a sdílení informací. Univerzita nabízí zprostředkování kontaktů na nadané studenty pro jejich zapojení do činnosti zoo. V neposlední řadě je to spolupráce v oblasti témat studentských závěrečných prací a vzájemná propagace.

Jsem pravidelný návštěvník naší zoo a dlouhodobě ji sleduji. Díky všemu proběhlému mne to leckdy nenaplňovalo optimismem, stále ji však vnímám jako v Ústí nad Labem důležitou instituci. Proto budeme s jejím vedením hledat společná témata, kde by naše univerzita mohla přispět k jejímu rozvoji,“ doplňuje rektor.

„S ohledem na moje předchozí zkušenosti s vědeckou prací a mezinárodními projekty byla spolupráce s českými univerzitami a dalšími odbornými institucemi jedním z hlavních pilířů odborného rozvoje i mezinárodního postavení zoo, který jsem se svým týmem prezentovala zastupitelům města. Jsem skutečně ráda, že jsme s vedením UJEP hned od počátku našli témata zajímavá pro obě strany, a moc se těším na to, až se zoo stane prostorem, ve kterém budou studenti i akademici moci realizovat svoje nápady a projekty v zájmu zdraví a pohody zvířat, ochrany biodiverzity a životního prostředí. Věřím, že tato spolupráce bude oboustranně užitečná,“ dodává ředitelka Zoo Ústí nad Labem dr. Pšenková.