Česko bude brzy znát nejlepší studenty bojující za životní prostředí

Tradiční soutěž Czech Envi Thesis o nejlepší vysokoškolskou práci zabývající se společenskovědními aspekty ochrany životního prostředí jde do letošního finále. To je na programu 2. prosince, opět na organizující univerzitě v Ústí nad Labem. Porota složená z předních českých vědců bude ve finále vybírat z pěti nejlepších prací, které se letos do soutěže přihlásily.

„V letošním třetím ročníku soutěže se nám podařilo oslovit mladé talenty skutečně napříč celým českým univerzitním prostředím. Přihlásili se nám autoři bakalářských nebo diplomových prací z celkem deseti českých univerzit, respektive 20 fakult,“ přiblížil zájem o letošní ročník hlavní pořadatel Czech Envi Thesis Jan Macháč z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Přehled finálových témat naznačuje, že letošní výběr nejtalentovanějšího studenta nebo studentky bojujícího v Česku za přírodu nebude nudit. Do nejužšího kola se dostala skutečně zajímavá a silná témata, např. dobrovolná bezdětnost v reakci na současnou klimatickou krizi, environmentálními dopady jednotlivých druhů dopravy při cestě na dovolenou, vnímání klimatických změn u nevidomých, ilegální trh s chráněnými živočichy v Indonésii či městský fenomén posledních let v podobě komunitních zahrad na sídlištích. Finalisté navíc budou díky partnerovi soutěže, Vodafone Czech Republic, a. s., na osobní představení zpracovaných témat pečlivě připraveni mediálním a komunikačním expertem Davidem Vaníčkem. Kromě společnosti Vodafone nejlepší studenty podpoří také další partneři soutěže – UJEP, Ministerstvo životního prostředí, společnost Metrostav, a. s., a Nadační fond Severočeská voda.

„Odhadnout tak letošního vítěze, který si v pořadí jako třetí odnese titul vítěze Czech Envi Thesis, není předem jasné. Rozhodovat bude nejenom kvalita samotné práce, ale i způsob jejího představení na finálovém kole soutěže,“ upozorňuje Jan Machač. Vítěz bude muset, kromě přihlížejících ze strany veřejnosti, přesvědčit zejména vědeckou porotu pod vedením bývalého ministra životního prostředí prof. Bedřicha Moldana. V minulosti se to podařilo Kateřině Tumové a Anně Tabáškové, které na finále a později v médiích uspěly se svými tématy zabývajícími se recyklací vody v domácnosti a tříděním odpadů.

Kdo tedy bude letošní tváří studentů bojující v Česku za přírodu? Kterému tématu se dostane největší pozornosti? Obstojí studenti v přátelském duelu s vědeckou porotou i veřejností? Dozvíme se 2. 12. 2021 od 14:00 h na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v její Modré aule. Finále je volně přístupné a organizátoři uvítají zájem veřejnosti.

Czech Envi Thesis pořádá Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Záštitu soutěži uděluje ministr životního prostředí ČR Richard Brabec.

Aktuální informace o soutěži lze nalézt na Facebooku a na WEBU.