Vánoce plné zdraví a štěstí Vám přeji!

Přání zaměstnancům a studentům univerzity

Blíží se Vánoce, začíná období adventu a my jsme zase znovu, jako v loňském roce, vystaveni dalším a dalším aktuálním zprávám o kritickém vývoji pandemie covidu u nás i ve světě. A to jsme se už určitě všichni těšili na tu pověstnou tečku…

Vánoce a adventní čas jsou tradičně časem pokory, štědrosti, porozumění, obdarovávání a setkávání. Je jen v našich myslích a srdcích, jak tento čas prožijeme. Můžeme se podlomit chmurám, uzavřít se do sebe a v duchu nadávat na vše a všechny okolo, anebo si uvědomíme, že si Vánoce zasloužíme, a v našich srdcích, myšlenkách, rozhovorech i rozhodnutích na to budeme pamatovat.

Nenechejme se připravit o to, co Vánoce i adventní čas symbolizují. Ochraňujme sebe i druhé, obdarovávejme sebe i druhé dobrými slovy. Více, než kdy jindy totiž dnes poznáváme, jak moc potřebujeme jeden druhého, jak je pro nás důležité se moci jeden druhému svěřit se svými starostmi a obavami. Naslouchejme druhým a zároveň se nebojme jim svěřit.

Myslím na Vás a ze srdce Vám přeji láskyplné a pokorné Vánoce, a nový rok 2022 prožijme společně o to silnější, zkušenější a plní energie a vitality.

Váš rektor Martin Balej