Známe jména nejlepších studentů zabývajících se ochranou přírody v Česku

Třetí ročník soutěže Czech Envi Thesis, který vybírá největší talenty zabývající se ochranou životního prostředí ze společenskovědního pohledu, má za sebou letošní finále. Na něm vědeckou radu nejvíce oslovila absolventka Univerzity Karlovy Šárka Stříbrská.

Šárka Stříbrská se svojí prací navázala na vítězky minulých ročníků, Kateřinu Tumovou (2019) a Annu Tabáškovou (2020). Titul vítězky si vybojovala v konkurenci téměř třech desítek dalších studentů a studentek napříč různými vysokými školami u nás. Uspěla i díky originálnímu zaměření své soutěžní práce. Ta se zabývala dobrovolnou bezdětností jakožto specifickou individuální strategií k řešení klimatické krize. Práce vznikla na základě rozhovorů s 12 lidmi různých národností, kteří se pro dobrovolnou bezdětnost rozhodli.

V rozhodování o bezdětnosti u nich hraje roli především odpovědnost vůči budoucím generacím, které by v nepříliš pozitivně vyhlížející budoucnosti musely žít, odpovědnost za celkový stav světa jako takový a také snaha o zachování vlastního čistého svědomí,“ přiblížila svoje téma samotná vítězka.

Ve vyrovnaném finále, které organizátoři museli přesunout do online prostředí a přenášeli ho živě na Facebook soutěže, však kromě Šárky Stříbrské uspěli i další studenti bojující za přírodu. V těsném závěsu za vítězkou obsadil druhé místo absolvent Univerzity Karlovy v Praze Adam Cepník, na třetím místě se umístila Martina Maslejová z České zemědělské univerzity v Praze. Adam se zabýval emisní náročností jednotlivých způsobů dopravy od té lodní až po tu leteckou, Martina pak ochranou chráněných živočichů pomocí trasování nelegálního obchodu s nimi na sociální síti.

Mezi pět nejlepších prací letošního roku se dále zařadila i práce Zuzany Štorkové z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) o komunitních zahradách a práce Terezy Válkové z Masarykovy univerzity v Brně o vnímání přírody u nevidomých.

Není jednoduché chopit se environmentálních témat z pohledu celospolečenského vědce. Ze všech finálových prací je však patrný svěží mozek, originální myšlenky a nebojácnost jít po neprošlapaných cestách,“ zhodnotil finálové práce Jan Slavík, proděkan pro vědu a výzkum na Fakultě sociálně ekonomické UJEP.

Práce studentů byly kladně hodnoceny i ze strany vědecké rady v čele s Bedřichem Moldanem a Ministerstva životního prostředí, které od prvního ročníku převzalo nad soutěží záštitu. Díky hlavním partnerům soutěže, společnostem Vodafone, Metrostav, a. s., a Nadačnímu fondu Severočeská voda si vítězové odnesli finanční odměny, ale také získali možnost absolvovat školení s mediálním a komunikačním expertem Davidem Vaníčkem. Ukázat svoje témata světu budou moci finalisté také prostřednictvím reportáže Českého rozhlasu a tematických podcastů.

I letos tak soutěž dostála svému cíli, kterým je podpora talentovaných studentů v daném oboru a jejich témat. „Zabojovat o čtvrtý titul Czech Envi Thesis budou  mít podobně zaměření studenti vysokých škol šanci od 1. června 2022, kdy startují přihlášky do nového ročníku,“ vyzývá Jan Macháč, hlavní organizátor soutěže z Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku na UJEP.

Všechny finálové práce spolu s medailonky finalistů a informacemi o dalším ročníku jsou dostupné na webu www.czechenvithesis.cz.