Kosterní preparát slonice Kaly přesídlil na ústeckou univerzitu

Impozantní kostra někdejšího symbolu ZOO Ústí nad Labem, slonice Kaly, byla převezena z Muzea města Ústí nad Labem na Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zde najde dlouhodobé umístění, aby co nejlépe posloužila prezentačním i badatelským účelům.

Za přesunem významného exponátu na UJEP stojí spolupráce zdejší přírodovědecké fakulty s Muzeem města Ústí nad Labem. To se rozhodlo fakultě kosterní preparát slonice Kaly dlouhodobě zapůjčit.

Velmi nás potěšila nabídka ze strany ústeckého muzea na dlouhodobou zápůjčku tohoto impozantního kosterního preparátu slona indického do nových prostor Centra přírodovědných a technických oborů UJEP. Možnost vystavit tento exponát v našich prostorách vnímáme jako významné gesto společně se rozvíjející spolupráce,“ říká děkan PřF doc. Michal Varady.

V prostorách CPTO, které sdílejí dvě přírodovědně zaměřené fakulty (PřF a FŽP), bude preparát sloužit nejen jako výukový objekt pro studenty UJEP, ale nepochybně vzbudí pozornost jejich častých návštěvníků, žáků a studentů základních a středních škol.

Se školami v ústeckém kraji máme navázánu dlouholetou spolupráci a kosterní preparát slonice bude jen dalším důvodem, proč na UJEP za poznáním zavítat. Rádi ale u nás uvítáme i širokou veřejnost, vystavená kostra totiž nerozšiřuje jen zoologické znalosti, ale pomáhá také připomínat historii města, respektive zoologické zahrady,“ uvádí dr. Michaela Liegertová, proděkanka pro rozvoj a kvalitu PřF.

V minulosti měla Přírodovědecká fakulta UJEP za svého neoficiálního zvířecího patrona medvěda malajského Myanmara z ústecké ZOO. Nyní by se jím mohla stát kostra slonice Kaly. Je totiž pro fakultu nejen vynikajícím studijním exponátem, ale zároveň symbolem propojení a záměru spolupracovat se dvěma důležitými institucemi ve městě – muzeem a zoologickou zahradou.

Oficiální smlouvu o vzájemné spolupráci podepsala UJEP s Muzeem města Ústí nad Labem v roce 2015, smlouva o spolupráci se Zoologickou zahradou Ústí nad Labem byla podepsána nedávno, a to 18. 11. 2021.

Pro exponát takové velikosti a významu, jaký měla pro obyvatele města a ústeckou zoologickou zahradu jeho historie v podobě oblíbené slonice Kaly, považuji univerzitní prostor za důstojné místo, kam se na něj může přijít každý podívat. My si jeho umístění v našich prostorách velice vážíme,“ uzavírá děkan fakulty doc. Varady.

Slonice Kala

Slonice Kala přicestovala do Ústí nad Labem jako roční slůně, pravděpodobně odchycené v přírodě Vietnamu, v listopadu 1985. Hned od svého příchodu se stala maskotem ZOO a spolu s družkou Delhi, která do Ústí doputovala v roce 1987, tvořily nerozlučnou dvojici. Bohužel 5. února 2019 musela být z důvodu zdravotních komplikací utracena. Její od mládí se vlekoucí problémy s levou přední nohou se stále zhoršovaly a utrpení slonice již nebylo možné dále prodlužovat. Jako vzpomínku na Kalu se ústecká zoologická zahrada a muzeum rozhodly zachovat alespoň její kostru.