Účastníme se transformace Ústeckého kraje - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Účastníme se transformace Ústeckého kraje

Téma, které rezonuje ústeckým regionem – jeho transformace. Nezrodilo se z nuly, naopak navazuje na transformační snahy, které jsou již v tomto kraji viditelné a je možné se z nich učit i na nich stavět.

Jedním z hybatelů transformace ústeckého regionu je Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. UJEP připravuje do Operačního programu Spravedlivá transformace dva projekty – RUR (Region univerzitě, univerzita regionu) a GET Centre UJEP (Green Energy Technologies Centre of UJEP).

Je dobré si při té příležitosti připomenout, že víme, co dělat. Máme na univerzitě v této oblasti odborníky a také již dlouhodobě v dané problematice vzděláváme mladé absolventy,“ upozorňuje rektor doc. Martin Balej.

Na Fakultě sociálně ekonomické UJEP je dlouhodobě realizován studijní program Regionální rozvoj a veřejná správa, který se přímo změně a transformaci kraje věnuje. Ruku v ruce s přípravou dvou strategických projektů do OP ST tak probíhají na UJEP zároveň další osvětové a propagační aktivity tohoto tématu, jak v oblastech, které jsou nové a připravené k realizaci, tak v klasické výuce zaměřené na rozvoj a změny kraje.

O tom, že je současná generace svědkem a zároveň živým účastníkem transformace Ústeckého kraje, není pochyb. Například naši studenti předmětů Regionální rozvoj ÚK či Transformace postindustriální krajiny a společnosti během terénní výuky v kraji osobně poznávají a mapují fenomény spojené s proměnou životního prostředí, ekonomiky a společnosti,“ vysvětluje doc. Jaroslav Koutský z katedry regionálního rozvoje a veřejné správy.

Studenti se seznamují se složitou novodobou historií měst ovlivněných těžbou hnědého uhlí, diskutují o způsobech někdejšího rozhodování o likvidaci sídel i o motivacích tehdejších obyvatel ke stěhování do nových sídlišť, potažmo o souvisejících změnách jejich životního stylu.

„Seznamují se také se společenskou proměnou průmyslových měst a postavením různých profesních skupin mezi obdobím centrálně plánované a tržní ekonomiky. Pravidelně také řeší fenomény, jako jsou odliv základní občanské vybavenosti z center měst, brownfieldy či městský marketing a participaci občanů,“ upozorňuje Ing. Tomáš Sýkora z katedry regionálního rozvoje a veřejné správy

Studenti také poznávají způsoby rekultivací v kraji, včetně hydrické rekultivace v podobě např. unikátního jezera Most, s přínosy, ale také výzvami, které jsou s následnou resocializací rekultivovaných a revitalizovaných území spojeny.

Kromě klasické výuky ústecká univerzita aktuálně posiluje téma transformace Ústeckého kraje pořádáním neformálních diskusních seminářů. Poslední proběhl dne 15. 12. 2021 se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing. Milošem Soukupem, vedoucím oddělení RE:START, a Ing. Andreou Langhammerovou, regionální konzultantkou MMR pro Ústecký kraj.

Seminář byl určen zájemcům o budoucnost Ústeckého kraje, primárně našim studentů, ale zároveň všem, kteří jsou ochotni společně přemýšlet a aktivně diskutovat o rozvoji kraje,“ zdůrazňuje rektor Martin Balej.

Studenti FSE UJEP na něm se zástupci MMR diskutovali zejména témata, kde vidí transformační potenciál regionu, jak by měl ideálně vypadat za deset a více let či jaké nástroje bude vhodné při transformaci regionu použít a jak rozvíjet komunikaci všech, kteří se na ní budou podílet.

Tématu transformace je věnováno i aktuální číslo univerzitního časopisu Silverius.