Studenti fakulty zdravotnických studií sklízejí chválu

Studium na Fakultě zdravotnických studií UJEP není pro žádné „padavky“. Kromě zvládnutí množství náročného teoretického učiva čeká na studenty obrovské penzum praxe, kterou vykonávají ve zdravotnických zařízeních našeho kraje. V tomto ohledu je studium FZS UJEP velmi náročné, a každý z jeho absolventů je tak do praktického života velice dobře připraven.

Zpětné vazby o kvalitě studia i vynikajícím způsobem realizované praxi a dalších aktivitách studentů získává vedení fakulty často také zprostředkovaně, například formou děkovných dopisů. „V tomto ohledu musím zmínit poděkování, které vedení fakulty obdrželo na sklonku roku 2021 z teplického RS centra za pomoc více než padesáti našich studentů při dobročinné akci na podporu lidí trpících roztroušenou sklerózou,“ uvádí proděkan pro rozvoj a kvalitu FZS dr. Karel Hrach.

Ing. Jaroslava Brhlíková, DiS., z RS centra v Teplicích poděkovala jmenovitě Mgr. Petře Pecharové z Katedry ergoterapie a také 52 studentům zejména této, ale i dalších kateder FZS UJEP, kteří již druhým rokem centru významně pomohli s organizací dobročinné akce Běh s čelovkou dne 4. 12. 2021. „Mohu říct, že bez jejich pomoci by běh pravděpodobně ani nebylo možné uskutečnit. I díky nim mohlo na trať vyrazit více než 400 účastníků, kteří během večera přispěli dvěma pacientům našeho RS centra na kompenzační pomůcky krásnou částkou 71 300 Kč. Děkujeme, že vaši studenti i bez nároku na odměnu obětovali část svého víkendu, aby podpořili dobrou věc. Vážíme si toho,“ napsala.

Kromě dobrovolné a nezištné pomoci studenti Fakulty zdravotnických studií UJEP dělají čest své univerzitě i kvalitní a svědomitou prací v místech, kde provádějí svoji praxi. O tom se pracovníci fakulty dozvěděli na začátku tohoto roku, kdy byla na FZS doručena jmenovitá pochvala studentce studijního programu Porodní asistence Kateřině Nohavicové. Napsali ji manželé Wolfovi, přičemž popsali významnou asistenční pomoc i zájem studentky, tehdy 2. ročníku, při porodu jejich dcerky Karolínky dne 7. 6. 2021.

Jméno Kateřina Nohavicová je jediné jméno, které si z toho dne pamatuji, a také jako jediná se v nemocnici představila. Vaše studentka mi asistovala, pod odborným dohledem, při porodu. Její přístup byl naprosto profesionální a velice empatický, což jsem v té chvíli významně ocenila, stejně jako ochotu zůstat mi nablízku i po skončení její pracovní doby,“ píše paní Wolfová a dodává: „Studovala jsem u vás na katedře ergoterapie a musím smeknout před tím, co studentka 2. ročníku zvládla, např. hodinové šití po porodu naprosto bravurně, samozřejmě pod odborným vedením.“

Manželé Wolfovi poděkovali nejen studentce Nohavicové za práci vykonávanou srdcem, ale také celé Katedře porodní asistence a specifických disciplín FZS UJEP za to, že vychovává skvělé budoucí porodní asistentky. Popřáli studentkám, aby milovaly své povolání, které si vybraly, protože být porodní asistentkou a přivádět nový život na svět by mělo být vnímáno jako dar.

Právě na vás spoléhají všechny maminky, jste pro ně v tu chvíli nejdůležitějším člověkem a díky vám pak mohou prožívat neskutečné štěstí,“ uzavřeli své poděkování manželé Wolfovi s dcerou Karolínkou.