Další podpora mezinárodní spolupráce v roce 2022

Prorektor pro vnější vztahy vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o finanční podporu v roce 2022 v rámci Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro rok 2022 – internacionalizace na následující aktivity určené zaměstnancům UJEP:

  • účast na zahraničních exkurzích, výstavách apod.
  • výjezdy na zahraniční vysoké školy za účelem přípravy a realizace společných studijních programů
  • výjezdy na zahraniční vysoké školy za účelem navázání, naplňování a prohlubování smluvní spolupráce
  • výjezdy do zahraničí za účelem aktivní umělecké a sportovní reprezentace UJEP
  • výjezdy za účelem prezentace fakulty/UJEP na zahraničním studijním veletrhu či podobné akci
  • hostování zahraničních odborníků
  • organizace mezinárodních letních škol
  • úhrada cestovného účastníkům mobilit v programu CEEPUS
  • vytvoření e-learningových kurzů v cizím jazyce
  • další aktivity související s internacionalizací UJEP

Více informací zde.