Den otevřených dveří na UJEP

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádala 3. 2. 2022 Den otevřených dveří.

Každá z osmi fakult univerzity měla připravený samostatný program odpovídající jejímu zaměření. Fakulty prezentovaly nejen nabízené studijní programy, ale také zvaly návštěvníky do specializovaných pracovišť a laboratoří s desítkami výukový přístrojů, demonstračních modulů a moderních vědeckých zařízení.

„Každá fakulta realizuje specifický vědecký výzkum, který byl v rámci Dne otevřených dveří prezentován. Pro mnohé zájemce o studium může být i pohled do zákulisí reálného výzkumu důležitou motivací při rozhodování o své budoucí životní dráze“ řekla prorektorka pro studium dr. Alena Chvátalová.

Univerzita J. E. Purkyně si pro návštěvníky připravila spoustu doprovodných akcí. Jednou z mnohých byla prezentace mezinárodního programu Erasmus+, na základě kterého si studenti mohou plánovat, kam by případně s finanční pomocí univerzity mohli v rámci studia vycestovat za poznáním. V lobby MFC byly pro návštěvníky k dispozici chill out zóna, DJ, soutěže a kvízy o propagační předměty UJEP, fotokoutek a občerstvení. Nechyběl ani partner akce ICUK, který prezentoval projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji.

Tímto dnem Den otevřených dveří na UJEP, ale nekončí!

Den otevřených dveří na Pedagogické fakultě UJEP proběhne dne 24. února prezenční formou v podobě Festivalu otevřených dveří. Fakulta si pro své zájemce připravila sadu workshopů, přednášek a doprovodného programu.

Více o DOD UJEP

 

Fotogalerie DOD UJEP