Cesta k udržitelnějšímu zemědělství?

V dnešní době je velmi často diskutována otázka udržitelného zemědělství. Jednou z cest, jak současné zemědělství učinit udržitelným, může být dle molekulární bioložky Mgr. Hany Auer Malinské, Ph.D., i otužování rostlin. Tím, že jsou rostliny otužovány, se stávají odolnějšími vůči stresu. K otužování Hana A. Malinská využívá více metod, tou stěžejní je ale metoda primingu.

„Metoda zvaná priming. Česky bychom mohli říct: předúprava rostlin. Jde o krátkodobou řízenou aplikaci stresoru na rostlinu v rané fázi jejího vývoje, nejčastěji na semínko. Zjistilo se, že takto ,předupravená‘ rostlina je později mnohem odolnější vůči stresu, se kterým se již setkala v rámci primingu, a dokonce i vůči jiným typům stresu. Jedná se o jakousi formu rostlinného otužování. Priming může být, stejně jako stresor, biologický, fyzikální nebo chemický,” popisuje Hanka. 

O přednostech a využití této, ale i další metody se dozvíte v rozhovoru, který Hana A. Malinská poskytla pro Universitas.