VÝSLEDKY SOUTĚŽE O NÁVRH NA ÚPRAVU A VYUŽITÍ VYBRANÝCH PLOCH KAMPUSU UJEP

Členové poroty soutěže o návrh na úpravu a využití vybraných ploch Kampusu UJEP dne 31. 5. 2022 vyhodnotili celek 16 obdržených návrhů a rozhodli o vítězích soutěže takto:

1. místo – návrh Jany Brandtlové a Evy Opltové
2. místo – návrh Nikoly Kolářové
3. místo – návrh Renaty Postlové
3. místo – návrh Denisy Pokorné

S jednotlivými oceněnými návrhy a vybranými realizacemi bude univerzita na svých webových stránkách průběžně veřejnost seznamovat.

Děkujeme všem, kteří se svými návrhy zapojili do soutěže, jejímž posláním je vytvořit z Kampusu UJEP inspirativní kultivovaný a estetický prostor pro vzdělávání, výzkum, tvořivost, relaxaci i volný čas.

GRATULUJEME VŠEM OCENĚNÝM.