Univerzita vyhodnotila návrhy na úpravu svého kampusu

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je dokončen. Postupně sklízí uznání odborné i laické veřejnosti, neusíná však na vavřínech s vědomím, že stále je co zlepšovat.

V únoru 2022 tak vedení univerzity vypsalo Soutěže o návrh na úpravu a využití vybraných ploch Kampusu UJEP. Zacílilo ji na svoje studenty a zaměstnance.

„Přišlo nám logické i smysluplné oslovit soutěží naše lidi. Vždyť právě oni v kampusu tráví většinu života, který s univerzitou spojují. Záleželo nám nejen na tom, abychom se dozvěděli, jak je kampus inspiruje, ale také jak by si ho ještě přáli vylepšit,“ říká rektor doc. Martin Balej.

V současnosti, kdy ústecká univerzita již v univerzitním městečku neplánuje výstavbu nových objektů a rekonstrukce budov, zaměřuje se na kvalitu daného místa. Posláním soutěže proto bylo vytvořit z Kampusu UJEP inspirativní kultivovaný a estetický prostor pro vzdělávání, výzkum, tvořivost, relaxaci i volný čas.

„Do soutěže jsme obdrželi celkem šestnáct návrhů, převážně od studentů naší umělecké fakulty, ale objevily se i návrhy od zaměstnanců fakult. Bylo pro nás milým překvapením, nakolik kampus kreativně inspiruje. Návrhy obsahují velké množství různorodých prvků architektonické, volnočasové i umělecké povahy,“ popisuje soutěžní návrhy prorektor pro rozvoj a kvalitu dr. Jaroslav Zukerstein.

Porota soutěže o návrh na úpravu a využití vybraných ploch Kampusu UJEP vyhodnotila obdržené návrhy a rozhodla o vítězích soutěže takto:
1. místo – návrh Jany Brandtlové a Evy Opltové (studentky FUD UJEP)
2. místo – návrh Nikoly Kolářové (studentka FUD UJEP)
3. místo – návrh Renaty Postlové (pracovnice PřF UJEP)
3. místo – návrh Denisy Pokorné (studentka FUD UJEP)

Dne 6. 6. 2022 předal prorektor Jaroslav Zukerstein vítězkám soutěže diplomy a debatoval s nimi o jejich návrzích. Hovořili také o tom, že realizace vítězných návrhů je, samozřejmě, vázána na reálné možnosti financování vzhledem k dotačním titulům a dalším zdrojům, ze kterých je bude možné financovat. Může také dojít k využití jen některých dílčích navržených řešení z jednotlivých návrhů.

Vítězné návrhy naleznete zde.