Kampus slaví

Od roku 2006 buduje Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve středu města Ústí nad Labem svůj univerzitní kampus. Nyní je hotov a stal se klenotem krajského města. Jeho nepřetržitý rozvoj je doslova modelem překonávání překážek, boje o finanční podporu a hmatatelným důkazem, že když je vůle, je i výsledek.

V lednu 2006 převzal tehdejší rektor UJEP, doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., symbolický klíč od vystěhovaného areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, který čítal na tři desítky různě zachovaných objektů a pozemků. „Odemkl“ tehdy revitalizaci brownfieldu o rozloze cca 90 000 m2 a zahájil projekt Kampus UJEP, jehož hlavním cílem bylo vyřešit prostorovou nedostatečnost ústecké univerzity a soustředit univerzitní pracoviště do jednoho místa tak, aby byly v maximální možné míře sdíleny výukové i laboratorní prostory, služby a provoz univerzity.

V roce 2022 je areál Kampusu UJEP, vymezený ulicemi České mládeže, Resslova, Pasteurova, Thomayerova a Mendělejevova, zcela revitalizován, vznikly nové objekty a zcela nový funkční prostor. Poslední změnou na půdorysu Kampusu UJEP byla v lednu 2022 otevřená nová budova FSI UJEP – Centrum materiálů a technologií.

Kompletní kampus je obrovskou příležitostí k akceleraci mezifakultní spolupráce a k vytváření interdisciplinárních oborů a vědeckých týmů,“ uvádí rektor doc. Martin Balej.

V letech budování univerzitního městečka v Ústí nad Labem nedocházelo pouze k rekonstrukcím stávajících objektů a nové výstavbě. Vznikaly také nové komunikační plochy chodníků, silnic a přechodů. Byla doplněna síť veřejného osvětlení a instalován vnější informační a orientační systém. V kampusu naleznete venkovní amfiteátr, nádherné Univerzitní knihkupectví či univerzitní
kapli, k dispozici je také bankomat. Charakter univerzitního městečka dokreslují moderní stravovací zařízení, ať již zbrusu nová Menza, či kavárna Kampuska, nebo nyní „dřímající“ 50bar.

Kampus je protkán relaxačními zónami a prošel také zásadní vizuální proměnou. Grafické práce absolventa FUD Patrika Antczaka zdobí stěny již dvou univerzitních budov. V kampusu je u FF umístěna Lavička Václava Havla či pamětní místo Václava Sedláčka, u VIKS zase lavičky FSE u stromu milénia. Všechny zdejší objekty jsou bezbariérově přístupné. Náměstíčko před budovou Centra přírodovědných a technických oborů slouží v době oslav a univerzitních festivalů jako kontaktní prostor zábavy nejen pro studenty a zaměstnance univerzity, ale také pro veřejnost.

Hrdost na univerzitní městečko v Ústí nad Labem posilují již nyní veřejná uznání a ceny. V roce 2021 v rámci celorepublikového projektu Naše město 1991–2021 byla UJEP nominována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na Cenu Opera Civitatem 2021. Projekt vynesl Kampusu UJEP hned tři veřejná ocenění:

– Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za výstavbu Kampusu UJEP vytvářejícího podmínky pro rozvoj vědy, výzkumu, inovací a kvalitnější výuku a život studenstva,
– Cenu za nejvýznamnější a nejkvalitnější investiční realizaci pro vzdělávání a výchovu dětí a mládeže ve městě v letech 1991–2021,
– Cenu za architektonický návrh Budovy Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Osobně již velmi dlouho vnímám náš univerzitní kampus jako jedinečný prostor definovaný kultivovaným seskupením našich fakult i sdílených budov, moderním designem skloubeným s minulou architekturou, a zároveň místo plné zeleně a relaxačních zón. Když následně zjišťuji, že je takto posuzován i širokou veřejností a dostává se mu veřejných ocenění, cítím hrdost i radost zároveň,“ řekl po převzetí Ceny rektor Balej.

V současné době je Kampus UJEP za Ústecký kraj součástí národní putovní výstavy o úctě k domovu a odpovědnosti za kraj Má vlast – Cestami proměn, kde je možné hlasovat o nejhezčí proměně kraje.

Kampus UJEP je dokončen a postupně sklízí uznání odborné i laické veřejnosti. Vedení univerzity zde již neplánuje další výstavbu, zaměřuje se na kvalitu místa. V únoru 2022 vypsalo pro svoje studenty a zaměstnance Soutěž o návrh na úpravu a využití vybraných ploch Kampusu UJEP. Doručené náměty obsahují množství různorodých prvků architektonické, volnočasové i umělecké povahy a jejich realizace je v budoucích letech vázána na reálné možnosti financování.

Jako rektor UJEP jsem se celých téměř 8 let snažil posouvat univerzitu k lepšímu. Aniž bychom se jakkoliv zadlužili, do rozvoje Kampusu UJEP jsme investovali 2 mld. korun, a vytvořili tak v Ústí nad Labem podmínky, které nám v Česku kdekdo závidí,“ uzavírá Martin Balej.

Oslavu dokončení budování Kampusu UJEP s přiléhavým názvem Kampus slaví si mohou dne 6. 10. 2022 od 15:00 h přijít užít studenti, zaměstnanci i veřejnost. Kam jinam než do kampusu!

Kampus a fakta

Časová osa financí
2006–2020 VIKS (15 722 000 Kč)
2006 Rekonstrukce budovy „B“ (229 462 464 Kč)
2010 Rekonstrukce Klíšská 28 a 30 (12 241 000 Kč)
2012 Výstavba rektorátu, aul a vědecké knihovny (401 181 000 Kč)
2015 Rekonstrukce F1 a F2 (208 000 000 Kč)
2015 50 bar (9 350 000 Kč)
2020 Poradenské centrum (11 600 000 Kč)
2020 Centrum přírodovědných a technických oborů (929 317 334 Kč)
2021 Centrum materiálů, mechaniky a technologií (286 000 000 Kč)
2022 Celkem (1 894 873 798 Kč)

Investoři
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Operační program Výzkum a vývoj pro Inovace
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Národní program MŠMT Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Vlastní zdroje univerzity

Projektanti
Ing. arch. Zdeněk Šťastný, Projekty CZ, s. r. o.
Ing. arch. Vladimír Novák, atelier AVN, s. r. o.
doc. Ing. arch. Jiří Buček, SIAL architekti a inženýři, spol. s r. o.
prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Pelčák a partner architekti, s. r. o.
Ing. arch. Pavel Sýs, METROPROJEKT Praha, a. s.
Ing. Petr Dlouhý, Correct BC, s. r. o.

Realizační firmy
UNISTAV CONSTRUCTION, a. s.
Metrostav, a. s.
ISTAR spol. s r. o., Ústí nad Labem
Studio JELÍNEK, s. r. o.
R E G A S T, spol. s r. o.
ULIMEX, spol. s r.o.