Severočeský veletrh fiktivních firem na ústecké univerzitě

Veletrh fiktivních firem? O čem asi může být? Jednoduše o podpoře proaktivity. Proaktivní žáci středních obchodních škol ze severních Čech na něm zkušebně prezentují svoje podnikání „nanečisto“.

Již 2. ročník této akce vyvrcholil na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 19. 1. 2023. Jeho hlavním organizátorem byla letos ústecká Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

„Cílem této akce je nejen podpořit zájem mezi mládeží v oblasti podnikání, ale také jí dát prostor pro kreativní myšlení a možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, nanečisto, spuštění vlastního podnikání,“ říká Alena Jonáková z obchodní akademie, která měla celý veletrh na starosti.

Nápadité týmy ze středních škol z Ústí nad Labem, Teplic, Mostu, Dalovic a Kolína doslova zaplavily univerzitní kampus a v lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra prezentovaly svoje vybudované firmy. Ty nejlepší společnosti k tomu měly připravené propagační materiály, bannery a stánky, kde vystavovaly své produkty nebo prezentovaly nabízené služby. Fantazii se meze nekladly, a tak byly k vidění firmy, které se zabývají například pohřebnictvím, prodejem corndogů, marketingem nebo také prodejem chytrých toalet.

„V ročníku 2023 se představilo 22 firem. Součástí jejich hodnocení byla také prezentace toho, jak dokáže jejich firma pracovat s odpadovým hospodářstvím. Deset nejlepších mělo možnost své myšlenky představit přímo na veletrhu během desetiminutového vystoupení před porotou,“ upozorňuje Alena Jonáková.

V porotě pro hodnocení prezentací zasedli akademičtí pracovníci z Fakulty sociálně ekonomické a Filozofické fakulty UJEP a pedagogové pořadatelské školy.

Ústní prezentace však nebyly jediným hodnoceným kritériem. „Známkovány“ byly také dovednost obchodování v anglickém jazyce, obchodování v českém jazyce a vzhled veletržního stánku, logo a slogan společnosti i merch a leták s novoroční akcí.

Výstavišti nechyběla ani kategorie: Nejsympatičtější firma veletrhu. Tyto disciplíny pak byly hodnocené porotami tvořenými významnými osobnostmi Ústeckého kraje, ředitelem Centra fiktivních firem a manažery Inovačního centra Ústeckého kraje.

Na Veletrh fiktivních firem dorazilo v roli zákazníků přes dvě stě žáků 8. a 9. tříd základních škol z Ústí nad Labem a okolí. Měli možnost tady nakupovat do nabízených produktů a volit nejsympatičtější firmu. „Poté se mladých obchodníků ujali studenti naší fakulty sociálně ekonomické a provedli je po univerzitním kampusu, kde jim během prohlídky univerzitu kompletně představili“, doplňuje proděkanka pro rozvoj a kvalitu FSE dr. Lucie Povolná.

Univerzita a především Fakulta sociálně ekonomická UJEP děkuje pořadatelské škole, ústecké obchodní akademii, za organizaci soutěže Veletrhu fiktivních firem, protože tato soutěž probouzí ve studentech podnikatelského a kreativního ducha, a přináší tak do školství tolik potřebné praktické předměty. „Pevně věříme, že se spolupráce v tomto směru bude ještě více prohlubovat, a těšíme se na další ročník této soutěže, která má obrovský potenciál,“ uzavírá děkan FSE dr. Ondřej Moc.

Foto: archiv UJEP