Ústečtí strojaři u kulatého stolu s řediteli SŠ

Vedení Fakulty strojního inženýrství UJEP uspořádalo setkání s řediteli středních škol Ústeckého kraje napříč různými obory. Předmětem jednání byla vzájemná spolupráce a pořádání akcí pro žáky středních škol za přispění FSI UJEP.

Spolupráce mezi druhým a třetím stupněm vzdělávání je klíčová zejména v ohledu na výchovu budoucích odborníků, kteří mohou přispět k rozvoji našeho kraje. Proto proběhlo na Fakultě strojního inženýrství UJEP dne 25. 1. 2023 neformální jednání s řediteli středních škol. „Taková setkání je třeba pořádat často. Doba se neustále vyvíjí a my nesmíme ztratit kontakt se středními školami, ze kterých se po maturitě rekrutují naši studenti,” upozorňuje na důležitost takových setkání jeho hlavní organizátor Ing. Michal Lattner, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy FSI UJEP.

Předmětem diskuze bylo, samozřejmě, navázání velmi úzké spolupráce mezi ústeckou univerzitou a středními školami regionu, takže přišly na řadu nejen možnosti praxí studentů středních škol přímo na UJEP, ale také pomoc akademiků při středoškolských soutěžích a olympiádách. „I střední školy se neustále dynamicky vyvíjí a propojení s ústeckou univerzitou je ideální příležitost k seznámení našich studentů s budoucí možností studia,” řekla Ing. Ivana Hermannová, ředitelka SPŠ a SOŠGS Most.
Jedním z klíčových bodů jednání bylo také pozvání ředitelů a jejich studentů na Den otevřených dveří 9. 2. 2023, který probíhá na půdě celé univerzity. „Naše škola s kampusem doslova sousedí, takže jsme velmi rádi, když můžeme našim studentům nabídnout program, který do jisté míry odpovídá jejich zaměření, a navíc je nadosah. Rádi bychom ve spolupráci s FSI UJEP pokračovali i v dalších aspektech vzdělávání,” uvedl Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel SPŠ Resslova v Ústí nad Labem.

„Střední školy jsou naším bezprostředním partnerem v kontextu zajištění kontinuity vzdělávání odborníků v kraji. I když je naše škola svým zaměřením mírně odlišná, věřím, že jsme dnešním dnem položili základy další spolupráce s univerzitou UJEP,” dodal Ing. Roman Jireš, ředitel Obchodní akademie a jazykové školy Pařížská.
Na závěr jednání proběhlo seznámení přítomných s konkrétním programem Dne otevřených dveří na FSI UJEP 9. 2. 2023, kde bude k vidění tradiční odlévání hliníku, mechanické zkoušky materiálů, pájení elektronických hraček, 3D tisk, mikroskopy, laboratoř automatizace a robotiky, nový aerodynamický tunel a další netradiční program. „Vzhledem k současné poptávce ze strany studentů klademe velký důraz na příjemnou atmosféru mezi studenty a našimi akademiky, proto jsme si i letos připravili nejrůznější soutěže z oblasti pájení, esportu, a jedno překvapení v podobě filmového promítání,” zve všechny na Den otevřených dveří UJEP doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D., vedoucí Ústavu strojů a energetiky FSI UJEP.

Foto: archiv UJEP