Ve vedení fakulty životního prostředí zůstává Pavel Kuráň

Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvolila svého děkana pro období let 2023–2027.

Volba akademického senátu fakulty potvrdila na pozici ve vedení FŽP současného děkana, doc. Dr. Ing. Pavla Kuráně. Ze svého prvního funkčního období ve vedení fakulty postoupil do druhého období dne 1. 5. 2023. Fakultu životního prostředí povede do 30. 4. 2027.

Doc. Pavla Kuráně jmenoval do pozice děkana ústecké „zelené“ fakulty rektor UJEP, doc. Jaroslav Koutský.

Panu děkanovi Kuráňovi jsem blahopřál ke znovuzvolení do vedení naší fakulty životního prostředí. Fakulta je množstvím aktivit zapojena do strategických plánů univerzity a já se těším na spolupráci při jejich realizaci,  uvádí rektor doc. Koutský.

Ve vedení FŽP UJEP potvrdil doc. Pavla Kuráně Akademický senát FŽP UJEP na svém řádném zasedání dne 4. 4. 2023. Současný děkan byl jediným kandidátem a do čela fakulty byl opětovně dosazen všemi hlasy přítomných senátorů.

Fakulta životního prostředí UJEP je zakládající fakultou ústecké univerzity a její činnost je datována od roku 1991. Děkani FŽP UJEP z minulosti do současnosti byli:

  • doc. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. (13. 11. 1991 – 31. 12. 1993)
  • Ing. Jaroslav Zahálka, CSc. (1. 1. 1994 – 31. 10. 1996)
  • prof. RNDr. Jaroslav Figala, DrSc. (1. 11. 1996 – 30. 4. 1999)
  • RNDr. Miroslava Blažková (1. 5. 1999 – 20. 6. 1999)
  • doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc. (21. 6. 1999 – 30. 4. 2004)
  • doc. Ing. Josef Seják, CSc. (1. 5. 2004 – 30. 4. 2007)
  • Ing. Miroslav Richter, Ph.D. Eur. Ing. (1. 5. 2007 – 30. 4. 2015)
  • Ing. Martin Neruda, Ph.D. (1. 5. 2015 – 30. 4. 2019)
  • doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň (1. 5. 2019 – dosud)

Erudovaný chemik Pavel Kuráň nastoupil na ústeckou univerzitu v roce 2004, přičemž zde zhodnotil svoje profesní zkušenosti z působení např. na TU Dresden nebo ve  VÚANCH v Ústí nad Labem. Na FŽP UJEP se v poslední době věnuje konceptu čistého oblečení z procesu krakování, tedy vývoji výrobního procesu pro recyklaci oblečení.