Na kávu s vědcem z FZS - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Na kávu s vědcem z FZS

Migrace, setkání kultur a my, Porody a tradice, Sociokulturní handicap a péče o cizince – Zajímavé? Určitě.

Přijďte 6. 12. 2016 od 17:00 h  posedět u dobré kávy s Mgr. Ivanou Lamkovou, Ph.D., a Mgr. Ludmilou Lamplotovou, RN, z fakulty zdravotnických studií do CaféIN v OC Forum.

V rámci tradiční akce Na kávu s vědcem (tentokrát netradičně v úterý) bude samozřejmě možné probrat i další témata. Těšíme se na vás.

Program akce