Na kávu s vědcem z FZS

Migrace, setká­ní kul­tur a my, Porody a tra­di­ce, Sociokulturní han­di­cap a péče o cizin­ce – Zajímavé? Určitě.

Přijďte 6. 12. 2016 od 17:00 h  pose­dět u dob­ré kávy s Mgr. Ivanou Lamkovou, Ph.D., a Mgr. Ludmilou Lamplotovou, RN, z fakul­ty zdra­vot­nic­kých stu­dií do CaféIN v OC Forum.

V rám­ci tra­dič­ní akce Na kávu s věd­cem (ten­to­krát netra­dič­ně v úte­rý) bude samo­zřej­mě mož­né pro­brat i dal­ší téma­ta. Těšíme se na vás.

Program akce