FSE UJEP a KÚK připravují společný projekt Průsečíky

Nová forma spolupráce mezi Fakultou sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně (FSE) a Krajskou knihovnou Ústeckého kraje (KÚK) odstartuje 11. září 2023 prvním diskusním blokem s názvem Průsečíky. Cílem těchto setkání je hledat společná témata s menšinami, které jsou nedílnou součástí našeho okolí. První setkání se zaměří na LGBT+ komunitu.

K myšlence společného diskusního pořadu dospěla FSE a KÚK na základě předchozí zkušenosti s úspěšnou přednáškou odborníka fakulty na půdě knihovny.

Knihovna zřizuje ve svých prostorách novou Teen zónu, a diskusní téma LGBT+ komunity pro (nejen) náctileté čtenáře se tak samo nabídlo. „Je potřeba hledat společná témata a ne ta, která nás s menšinami oddělují,“    říká MgA. Aleš Pařízek, Dis., knihovník a koordinátor Teen zóny, a dodává: „Současně jsem velmi rád, že odborný aspekt dodá celé diskusi vždy expert z FSE UJEP.“

Každé druhé pondělí v měsíci tak diskusní blok krajské knihovny doplní experti z FSE UJEP, zejména pak z katedry sociální práce, kteří diskusi zastřeší svým odborným pohledem. „Této formy spolupráce si velice vážíme. Mladí lidé jsou v každé společnosti k menšinám vnímavější a tolerantnější. Je skvělé, že budeme mít možnost zprostředkovat setkání, dialog i odpovědi na zvídavé otázky,“ pochvaluje si spolupráci Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy FSE UEJP.

Diskusního bloku reflektujícího LGBT+ komunitu se budou, samozřejmě, účastnit také zástupci dané menšiny. Stejné to bude i u dalších pokračování Průsečíků, a tak budou mít jejich návštěvníci příležitost se pravidelně setkávat se zástupci minoritních částí společnosti, jako jsou hendikepovaní, sociálně vyloučení nebo i věřící spoluobčané, což do budoucna vytváří pozitivní prostředí pro poznání, pochopení a dobré spolužití.

Diskusní formát Průsečíky bude probíhat v rámci pravidelného programu dětského oddělení knihovny, v nově vytvořené Teen zóně, a to vždy druhé pondělí v měsíci. První setkání se uskuteční 11. září 2023 od 17:00 h. Je volně přístupné a otevřené všem zájemcům.