Zasedání poslanců a senátorů na UJEP

Podvýbory pro regiony v transformaci Sněmovny a Senátu PČR jednaly na UJEP. 18. září jim členové vedení univerzity Jaroslav Koutský, Martin Balej a Pavel Raška představili strategický projekt UJEP „RUR – Univerzita regionu / Region univerzitě“, který univerzita připravuje do Operačního programu Spravedlivá transformace.

Poslanci a senátoři se na půdě univerzity zároveň sešli s Transformační komisí kraje, zástupci MMR a OP ST, aby diskutovali o potřebách a problémech přeměny Ústeckého kraje. Po jednání pozval rektor Koutský všechny přítomné do univerzitní menzy na oběd, přičemž využil příležitosti informovat hosty o současném kampusu jako místě, které svým vzdělávacím, urbanistickým, společenským i kulturním potenciálem láká mladé lidi ke studiu a veřejnost k návštěvě.